Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІКОБІОТА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ТОКСИГЕННІ ВДАСТИВОСТІ ГРИБІВ РОДІВ FUSARIUM LINK I ASPERGILLUS MICHELI

МІКОБІОТА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ТОКСИГЕННІ ВДАСТИВОСТІ ГРИБІВ РОДІВ FUSARIUM LINK I ASPERGILLUS MICHELI

Назва:
МІКОБІОТА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ТОКСИГЕННІ ВДАСТИВОСТІ ГРИБІВ РОДІВ FUSARIUM LINK I ASPERGILLUS MICHELI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,63 KB
Завантажень:
30
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІЛИК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 619:615.918:633.15:582.28
МІКОБІОТА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ТОКСИГЕННІ ВДАСТИВОСТІ
ГРИБІВ РОДІВ FUSARIUM LINK I ASPERGILLUS MICHELI
16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата ветеринарних наук
Одеса -2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі мікробіології та вірусології Білоцерківського
державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор,
дійсний член Нью-Йоркської академії наук
Рухляда Валентин Васильович,
Білоцерківський державний аграрний університет,
завідувач кафедри мікробіології та вірусології
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор
Ковальов Василь Львович,
Південний філіал “Кримський державний агротехноло-
гічний університет “ Національного аграрного універси
тету, завідувач кафедри епізоотології, паразитології та
ветсанекспертизи
кандидат ветеринарних наук, старший науковий
співробітник, член-кореспондент УААН
Ображей Анатолій Федорович,
Інститут ветеринарної медицини УААН, директор
Провідна установа – Національний аграрний університет, м. Київ
Захист відбудеться “6” жовтня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.372.01 в Одеському державному аграрному університеті за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 99.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного аграрного університету за адресою: 65039, м. Одеса,вул. К
анатна, 99.
Автореферат розісланий 28 серпня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.І.Масленікова
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Кукурудза є однією з найбільш цінних кормових культур і в годівлі сільськогосподарських тварин використовують зелену масу рослин та зерно, продукти переробки якого широко застосовуються і в харчуванні людей. Кукурудза, як і інші кормові культури завжди контамінована різноманітними мікроорганізмами, в тому числі і мікроскопічними грибами. Кількість останніх значно збільшується в період вегетації та дозрівання в умовах підвищеної вологості або при порушенні умов зберігання зерна. Серед мікобіоти кукурудзи зустрічаються і токсигенні види грибів, які, окрім псування зерна, призводять до накопичення в них мікотоксинів, в кількостях небезпечних для здоров'я тварин і людей (Саркисов А.Х. и др., 1948; Погребняк Л.И., Брянская А.И., Ображей А.Ф. и др.,1978; Харченко С.Н., 1988; Leeson S et al., 1995; Hollinnger K.G., Ekpergin H.E., 1999). Мікотоксини – вторинні метаболіти грибів, які, окрім токсигенних властивостей, володіють імуносупресуючою, мутагенною, тератогенною і канцерогенною діями (Тутельян В.А., Кравченко Л.В., 1985).
Видовий склад мікобіоти кукурудзи представлений різними мікроскопічними грибами (Пидопличко Н.М., 1953) і детально вивчався дослідниками в Молдавії (Балабанов В.А., 1966), Ростовській області (Башмакова Е.В., 1963), Грузії (Квачадзе Л.Д., 1970), Єгипті (Мухамед Н.Х., 1975) та Болгарії (Крьстев Е., Христов Б., 1981). В Україні в останні роки з'явилося повідомлення про мікобіоту зерна кукурудзи у зв'язку з вивченням токсичних властивостей різних видів фузаріїв (Рухляда В.В., Элланская И.А., Кулинич Н.Н., 1995). В більшості публікацій відмічено, що на зерні кукурудзи часто зустрічаються представники токсигенних видів грибів родів Fusarium та Aspergillus.
Гриби роду Fusarium здатні продукувати різноманітні фузаріотоксини, серед яких головне місце займають такі як Т-2 токсин, зеараленон, моніліформін та інші, з якими пов'язані захворювання людей та сільськогосподарських тварин. Токсини грибів роду Aspergillus в отруєнні людей і тварин займають не менше місце.
Дані щодо розповсюдження грибів на зерні кукурудзи та їх токсигенні властивості в Україні обмежені, тому напрям дисертаційної роботи можна вважати актуальним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є розділом науково-дослідної роботи кафедри мікробіології та вірусології Білоцерківського державного аграрного університету “Вивчення ролі мікроскомікроскопічних грибів у патології сільськогосподарських тварин” (№ держреєстрації 0103U004470).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МІКОБІОТА ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ТА ТОКСИГЕННІ ВДАСТИВОСТІ ГРИБІВ РОДІВ FUSARIUM LINK I ASPERGILLUS MICHELI

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок