Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,07 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
СИТНИК Григорій Петрович
УДК 351.86(477)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
25.00.01 – теорія та історія державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
Київ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
НИЖНИК Ніна Романівна,
Національна академія державного управління при Президентові України, перший проректор.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України ШАМРАЙ Василь Олександрович,
Державна академія податкової служби України, начальник факультету податкової міліції;
доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
ПИРОЖКОВ Сергій Іванович,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, директор інституту – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
РОМАНЧЕНКО Ігор Сергійович,
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, заступник начальника інституту з наукової роботи.
Провідна установа – | Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, відділ політичних комунікацій, м. Київ.
Захист відбудеться 2 лютого 2005 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ–57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ–57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 30 грудня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена необхід-ністю розв’язання актуальних завдань державного будівництва, чого немож-ли-во досягти без ефективного управління суспільним розвитком на основі науково обґрунтованих засад державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Сьогодні ж теоретичні підвалини й практичні питання організації державного управління у цій сфері недостатньо досліджені, зокрема існують досить суперечливі погляди щодо понятійно-категорійного апарату, національних цінностей, національних інтересів і загроз їх реалізації, шляхів, засобів та способів захисту національних інтересів, що підкреслює актуальність дослідження, в якому дисертантом з позицій системного підходу розглядаються державно-управлінські аспекти комплексної проблеми забезпе-чення національної безпеки.
Аналіз літературних джерел дозволяє дійти висновку, що дослідженню суспільних відносин у контексті феномену державної влади, її джерел, засобів, способів та методів здійснення належить чільне місце у працях відомих мислителів і вчених зі світовими іменами, починаючи із стародавніх часів, зокрема Х.Аквінського, І.Ансоффа, М.Альберта, М.Бердяєва, З.Бжезинського, М.Вебера, Д.Гвішіані, Г.Гегеля, Е.Гроува, Т.Гоббса, Конфуція, Й.Кхола, Г.Кіссінжера, Н.Макіавеллі, К.Маркса, Г.Маркузе, М.Мескона, Ш.Монтеск’є, Д.Моррісея, Г.Райта, Г.Саймона та інших.
Значний внесок у подальші дослідження суспільних відносин у контексті розвитку науки державного управління в останні десятиріччя внесли такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як: В.Б.Авер’янов, Г.В.Атаманчук, В.Г.Афанасьєв, В.Д.Ба-ку-менко, Д.Н.Бахрах, В.Т.Білоус, О.Л.Валевський, Б.А.Гаєвський, В.П.Горба-тенко, Н.Л.Карданська, В.Г.Кремень, В.А.Козбаненко, В.М.Князєв, В.І.Луговий, В.Я.Матвієнко, С.П.Мосов, П.І.Надолішній, Н.Р.Нижник, О.Ю.Обо-лен--ський, В.Н.Рижих, В.А.Ребкало, В.В.Тертичка, В.П.Тронь, Ф.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок