Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,54 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“
Гавран Володимир Ярославович
УДК 338.24:330.322
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
Спеціальність: 08.02.03- Організація управління, планування і
регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка“ Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – | доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка“, завідувач кафедри економіки підприємства і менеджменту
Офіційні опоненти – | доктор економічних наук Махмудов Олександр Гафарович, АТ “Інвестиційна компанія “ДІКОМ“, президент
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Кравців Василь Степанович, Інститут регіональних досліджень НАН України, заступник директора інституту по науковій роботі
Провідна установа – | Одеський національний політехнічний університет, кафедра менеджменту, Міністерства освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “ 27 “ березня 2002 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, 4 корпус, ауд 301-Б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий “21“ лютого 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пащенко І.Н.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Україні обумовлюються дією широкого спектру природних, історико-культурних, соціальних, економічних, політичних чинників, які мають чітко окреслену специфіку. Разом з тим, особливість сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що формування й інтеграція індустрії рекреаційно-туристичних послуг у світовий ринок пов’язана з необхідністю вирішення гострих соціально-економічних проблем у період трансформації суспільно-економічних відносин.
Вагомий внесок у теорію дослідження територіальних рекреаційних систем, методику оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу та визначення соціально-економічної ефективності його використання, мотивації іноземних інвесторів, чинників, які слід брати до уваги при моделюванні сприятливого інвестиційного клімату, формування та реалізації інвестиційних процесів зробили відомі зарубіжні і вітчизняні вчені Адаменко О., Балацький О., Беренс В., Бланк І., Брігхем Е., Герасимчук М., Гітман Л., Губський Б., Дергачов В., Джонк Д., Долішній М., Живицький Я., Кравців В., Крачило М., Кузьмін О., Лазебник Л., Махмудов А., Недашківська Н., Пересада А., Петрович Й., Продіус І., Прокопенко М., Рогожин П., Тараканов М., Трохимчук С., Чумаченко М., Шаблій О., Шевчук В., Яковлєв А. та інші.
Динамічний процес суспільних перетворень в Україні та реформування економічних відносин актуалізували проблему вибору оптимальних шляхів розвитку її рекреаційно-туристичного комплексу. Це зумовлює не лише потребу в теоретичному осмисленні суті та змісту даної сфери діяльності, а й ставить на порядок денний питання розроблення науково обґрунтованої концепції розвитку рекреаційно-туристичної сфери та проектів втілення її у життя. Необхідність пошуку раціональних шляхів стимулювання розвитку даної сфери діяльності диктується також перспективою отримання відчутної економічної вигоди від цієї галузі, що може стати вагомим засобом оздоровлення національної економіки в цілому. Таким чином, наукова і практична актуальність зазначених проблем зумовили вибір теми дисертації, визначили мету та основні завдання, об'єкт і предмет дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось у рамках наукового напрямку “Проблеми узгодження функціонування економічних, організаційних та мотиваційних механізмів господарювання та регулювання їх впливів на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів“ кафедри економіки підприємства і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” при виконанні теми “Розробка системи ринкового управління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльності та конкурентноздатності підприємства” ДБ/54 “ВОК” (номер державної реєстрації 0198U007871), затвердженої рішенням НТР НУ “Львівська політехніка”, протокол №11 від 12.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок