Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Назва:
ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,95 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН- БАРАНОВСЬКОГО
Расулова Уляна Сергіївна
УДК [005.51:005.92]:658.8
ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Садєков Алімжан Абдуллович,
Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського,
проректор з наукової роботи, завідувач
кафедри прикладної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Смолін Ігор Валентинович,
Київський національний торговельно-
економічний університет Міністерства освіти і
науки України, декан факультету банківської
справи;
кандидат економічних наук, професор
Власова Наталя Олексіївна,
Харківський державний університет харчування
та торгівлі Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економіки підприємств
харчування і торгівлі.
Захист відбудеться 11 грудня 2007 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01. у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського за адресою: 83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертаціею можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м.Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий “10” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних умовах трансформації економіки України виникає об`єктивна необхідність використання якісно нових підходів к управлінню діяльністю підприємств роздрібної торгівлі. Ефективність їх функціонування в значній мірі залежить від швидкості реагування на зміни зовнішнього середовища та обґрунтування управлінських рішень на оперативному рівні, оскільки процес закупівлі та продажу товарів з ціллю отримання прибутку відбувається щоденно. Це потребує формування нової ідеології планування, адекватної сучасному ринковому господарюванню. Відповідно постає питання організації ефективного процесу оперативного планування на торговельному підприємстві.
Сутність планування як загальнофірмової функції управління відображено в роботах І.Т. Балабанова, М.І. Бухалкова, А.А.Васильєва, В.А. Горемикіна, Є.Гринолла, Т.Г. Морозової, Л.О. Омелянович, А.І. Орлова, Дж. Пеппера, М.К. Поукока, В.Н. Самочкіна, А.Х.Тейлора, Р.Б. Тян, Д.Хана, Е.А.Черниш, Т.В. Яркіної, аспекти методів планування розглянуті в роботах Глівенко С.В., Ларіонова А.І., Модіна А.А. Питанням організації планування на торговельних підприємствах присвячено роботи І.А. Бланка, Н.О. Власової, В.В. Іванової, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, В.Є. Москалюка, А.А. Садєкова, І.В. Смоліна, Н.М. Ушакової, Л.В. Фролової та інших.
Віддаючи належне фундаментальності та важливості досліджень вищеназваних вчених, необхідно відмітити, що проблеми організації оперативного планування саме на торговельному підприємстві з урахуванням сучасних вимог висвітлено недостатньо. Потребують більш глибокого вивчення питання щодо сутності, функцій, механізму оперативного планування на торговельному підприємстві, оцінки ефективності організації оперативного планування.
Актуальність проблеми, недостатність вивчення окремих її аспектів в умовах ринкової перебудови форм і методів господарювання торговельних підприємств визначили мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до комплексного плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, а саме: держбюджетна тема „Механізм регулювання внутрішньої торгівлі на регіональному рівні” (державний реєстраційний номер 0107U001518, особисто автором розроблено й обґрунтовано методику складання основних видів планів торговельного підприємства).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок