Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЇХ СУМІСНОЇ ДІЇ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЇХ СУМІСНОЇ ДІЇ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ

Назва:
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЇХ СУМІСНОЇ ДІЇ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,59 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УманськИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
УДК 635.21:581.132:631.445/4.559.81(477.41)
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ
КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ І ЇХ СУМІСНОЇ ДІЇ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ
НА ЧОРНОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ
03.00.12 – фізіологія рослин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Умань – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор,
заслужений працівник освіти України
Власенко Микола Юхимович,
Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів МОН України, професор кафедри
педагогіки і психології
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Силаєва Алла Михайлівна,
Інститут садівництва УААН, головний науковий
співробітник сектору фізіології рослин;
 
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник Олійник Тетяна Миколаївна,
Інститут картоплярства УААН, завідувач
лабораторії біотехнології і біохімії
Захист відбудеться “15“ червня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.844.02 в Уманському державному аграрному університеті за адресою: вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., Україна 20305.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Уманського державного аграрного університету за адресою: вул. Давиденка, 2, м. Умань 20305.
Автореферат розісланий “11“ травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В. П. Карпенко


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Останнім часом створено і передано виробництву ряд нових високопродуктивних сортів картоплі. Разом з тим явно відстає розробка агротехнічних та фізіологічних передумов їх використання.
Для вирішення цієї важливої проблеми необхідно всесторонньо вивчити механізм взаємодії компонентів у системі грунт – рослина – добрива, що дозволить розробити біолого-фізіологічні основи і агротехнічні заходи оптимізації мінерального живлення картоплі. Важливим аспектом даної проблеми є пізнання закономірностей взаємозв’язку рослинного організму і середовища, оскільки це відкриває можливості впливу людини на ріст і розвиток рослин з метою отримання високої та стабільної врожайності із належними показниками якості продукції.
Певного прогресу у вирішенні проблеми вирощування сільськогосподарських культур можна досягти за допомогою мікробіологічних препаратів, роль яких помітно зростає у зв’язку з широким використанням нового покоління високопродуктивних сортів картоплі за інтенсивних технологій їх вирощування.
Слід зазначити, що ефективність мікробіологічних препаратів діазофіту, фосфороентерину (ФМБ 32-3) під картоплю практично не вивчалась. Нам не відомі публікації з цих питань в Україні. Тому проблема ефективності цих мікробіологічних препаратів під картоплю в поєднанні з різними нормами мінеральних добрив є актуальною і потребує подальшого вивчення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження з теми дисертаційної роботи є складовою частиною дослідної тематики кафедри ботаніки та фізіології рослин Білоцерківського державного аграрного університету, що входить до науково технічної програми “Картоплярство” і координується Інститутом картоплярства УААН: “Розробити та впровадити технологію виробництва та зберігання картоплі в господарствах різних форм власності” (0197U005457).
Мета і завдання досліджень. Метою наших досліджень було вивчення фізіологічних та біохімічних реакцій рослин картоплі сортів Повінь і Ольвія на дію агроекологічних чинників, мікробіологічних препаратів діазофіту і фосфороентерину окремо та в комплексі з оптимальними і підвищеними нормами мінеральних добрив на чорноземах Центрального Лісостепу України. Для досягнення цієї мети вирішувалися такі завдання:
· визначити фізіологічні та морфологічні параметри фотосинтетичного апарату рослин картоплі за умов застосування мікробіологічних препаратів діазофіт і фосфороентерин окремо та в комплексі з різними нормами мінеральних добрив;
· дослідити зміни хімічного складу грунту залежно від сортових особливостей, перебігу фенологічних фаз розвитку рослин картоплі та кількості внесених мінеральних добрив;
· вивчити біолого-фізіологічні особливості формування врожайності картоплі сортів Повінь та Ольвія за дії досліджуваних чинників;
· дослідити зміни біохімічного складу та якості бульб картоплі під впливом мікробіологічних препаратів та їх комбінування з мінеральними добривами;
· визначити економічну ефективність вирощування сортів картоплі з використанням мікробіологічних препаратів для передпосадкової обробки бульб на різному фоні мінеральних добрив.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЇХ СУМІСНОЇ ДІЇ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ НА ЧОРНОЗЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок