Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону на основі залучення іноземних інвестицій

Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону на основі залучення іноземних інвестицій

Назва:
Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону на основі залучення іноземних інвестицій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,88 KB
Завантажень:
90
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧЕРНЯВСЬКА Тетяна Анатоліївна
УДК 330.322:664(477.72)
Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону на основі залучення іноземних інвестицій
Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
МИКОЛАЇВ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
МАРМУЛЬ Лариса Олександрівна,
Херсонський державний аграрний університет,
завідувач кафедри обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: - доктор економічних наук,
ГУДЗИНСЬКИЙ Олексій Дмитрович,
Національний аграрний університет, професор
кафедри менеджменту і маркетингу;
- кандидат економічних наук, доцент
ЗАГОТОВ Валерій Олександрович,
Кримський державний агротехнологічний університет, завідувач кафедри менеджменту
і маркетингу підприємств АПК.
Провідна установа – Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, відділ комплексного розвитку
та розміщення продуктивних сил, м. Київ.
Захист відбудеться 23 квітня 2004 р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському державному аграрному університеті за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9, конференцзала.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миколаївського держав-ного аграрного університету за адресою: м. Миколаїв,вул.Карпенка,73.
Автореферат розісланий “22” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Клочан В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Необхідність забезпечення подальшого розвит-ку продовольчого підкомплексу, створення умов для розширеного відтво-рення в його галузях ставлять наступні першочергові завдання: зміну ви-робничих відносин у всій агропромисловій сфері, активізацію галузевих і регіональних важелів щодо зміцнення продовольчого потенціалу і зростан-ня обсягів продукції, яка забезпечує внутрішній ринок та йде на експорт. Серед таких важелів важливе місце займають інвестиції, у т.ч. іноземні. Особливо значну роль відіграє їх залучення у переробні галузі, які мають порівняно короткий період окупності, дозволяють переробляти сільсько-господарську сировину з найменшими втратами, забезпечують необхідні фінансові результати господарювання та формують стабільний ринок про-довольства.
Велике значення має врахування галузевих і регіональних особли-востей і відмінностей інвестування переробних галузей; методології та ме-тодики аналізу і оцінки ефективних напрямів інвестування; обґрунтування організаційно-економічного механізму їх реалізації.
В українській економічній літературі є значний доробок наукових праць, в яких досліджуються фундаментальні та найбільш значимі прак-тичні проблеми розвитку і функціонування переробних галузей. Вони представлені роботами П.Т. Саблука, П.П. Борщевського, Л.В. Дейнеко, О.Д. Гудзинського, С.І. Дорогунцова, М.І. Кисіля, І.І. Лукінова, Л.О. Мар-муль, І.І. Червена, Л.Г. Чернюк.
Інша низка наукових праць таких відомих економістів як І.А. Бланк, А.Ф. Гойко, А.Б. Ідрісов, В.В. Ковальов, Я.С. Мелкумов, А.А. Пересада, П.С. Рогожин, В.Г. Федоренко присвячена найбільш загальним питанням про форми, джерела, напрями інвестицій, методик передінвестиційних до-сліджень, оцінки інвестиційних процесів та обґрунтуванню інвестиційних проектів. Що ж стосується проблеми дослідження та оцінки іноземного ін-вестування в переробні галузі продовольчого підкомплексу то вона поки що не отримала належного наукового розв’язання. Особливо це стосується таких аспектів як визначення видів інвестування у переробні галузі; мето-дики оцінки ефективності іноземних інвестицій, у т.ч. на рівні окремих підприємств продовольчого підкомплексу; визначення привабливості ін-вестиційного клімату для іноземних інвесторів у тому або іншому регіоні країни; обґрунтування інвестиційних проектів за участю іноземного капі-талу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону на основі залучення іноземних інвестицій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок