Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОДІЯ АЛКАНІВ, ГАЛОГЕНАЛКАНІВ ТА АРОМАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ З СИСТЕМОЮ SF4-HF-ГАЛОГЕНУЮЧИЙ АГЕНТ

ВЗАЄМОДІЯ АЛКАНІВ, ГАЛОГЕНАЛКАНІВ ТА АРОМАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ З СИСТЕМОЮ SF4-HF-ГАЛОГЕНУЮЧИЙ АГЕНТ

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ АЛКАНІВ, ГАЛОГЕНАЛКАНІВ ТА АРОМАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ З СИСТЕМОЮ SF4-HF-ГАЛОГЕНУЮЧИЙ АГЕНТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,24 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ.О.В.БОГАТСЬКОГО
НАН УКРАЇНИ
МАДЖУМДЕР УТПАЛ
УДК 547.22.0 + 583 + 826.1
ВЗАЄМОДІЯ АЛКАНІВ, ГАЛОГЕНАЛКАНІВ ТА АРОМАТИЧНИХ
КАРБОНОВИХ КИСЛОТ З СИСТЕМОЮ SF4-HF-ГАЛОГЕНУЮЧИЙ АГЕНТ
02.00.03 - органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса - 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському державному політехнічному університеті Міністерства освіти України.
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор
Куншенко Борис Васильович
Одеський державний політехнічний університет,
кафедра технології основного органічного синтезу,
завідувач кафедри
Офіційні опоненти доктор хімічних наук, с.н.с.
Анікін Валерій Фоміч
Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова
кафедра органічної хімії, професор
кандидат хімічних наук, с.н.с.
Герус Ігор Іванович
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа Інститут органічної хімії НАН України, м.Київ
Захист дисертації відбудеться " 22 " червня 1999р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 при Фізико-хімічному інституті ім.О.В.Богатського НАН України (270080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86.).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Фізико-хімічного інститута ім.О.В.Богатського НАН України
Автореферат розісланий " 20 " травня 1999р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник Л.О.Литвинова
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Фторвмісні органічні сполуки широко використовуються у ролі робочих рідин у холодильній та лазерній техніці, при виробництві високоефективних хімічних джерел струму, для ядерної енергетики, медицини та сільського господарства. Це обумовлено тим, що фторвмісні сполуки, як правило, мають підвищену стабільність, ліпофільність, термічну стійкість.
Існуючі методи неселективного заміщення атомів водню фтором використовуються, в основному, для одержання полі- і перфторпохідних. Методи селективного заміщення атомів водню фтором до останнього часу розроблені мало. В зв'язку з цим розробка селективних методів заміщення атомів водню у насиченого атома вуглецю є актуальною.
В останні часи велика увага приділяється пошуку нових методів одержання трифторметилвмісних галогенбензолів і амінів, які використовуються в синтезі лікарських препаратів, гербіцидів і барвників. Тому вивчення закономірностей реакцій ароматичних карбонових кислот з системою SF4-HF-галогенуючий агент з ціллю одержання різних галогенвмісних бензотрифторидів у одну стадію також є актуальним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відповідності з координаційним планом фундаментальних досліджень Міністерства освіти України.
Мета роботи. Дослідження закономірностей реакцій чотирифтористої сірки в середовищі безводного фтористого водню у присутності галогенуючих агентів з різноманітними класами насичених та ненасичених органічних сполук. Вивчення впливу співвідношення реагентів у фторуючих системах та електронної природи замісників у вихідних сполуках на напрямок реакцій заміщення атомів водню при насиченому атомі вуглецю та електрофільного галогенування в бензольному ядрі. Розробка загальних методів синтезу практично цінних хлорфторвмісних алканів, трифторметилвмісних галогенбензолів та синтез нових фторвмісних нестероїдних протизапальних препаратів - аналогів ніфлумової кислоти.
Наукова новизна одержаних результатів. Показана можливiсть використання чотирифтористої сiрки для замiщення водню в насичених органiчних сполуках фтором. Вивчено реакції алканiв та їх галогенпохiдних з системою SF4-HF-Cl2 та встановлено, що замiщення водню у sp3-гібридизованого атома вуглецю фтором протікає в тих структурах, з яких легко утворюються карбенієві iони.
Вивчено взаємодiю ароматичних карбонових кислот iз системами та показано, що використання систем SF4-HF-Cl2(Br2) як реагенту для електрофiльного галогенування дає можливiсть не тiльки достатньо легко ввести атом галогену у бензольне кiльце, а й зберегти зв'язанi з ним трифторметильнi групи, які утворюються з карбоксильних груп пiд дією чотирифтористої сiрки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 



Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ АЛКАНІВ, ГАЛОГЕНАЛКАНІВ ТА АРОМАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ З СИСТЕМОЮ SF4-HF-ГАЛОГЕНУЮЧИЙ АГЕНТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок