Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РІД АРКАСІВ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ІСТОРИЧНОМУ ТЛІ ДОБИ

РІД АРКАСІВ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ІСТОРИЧНОМУ ТЛІ ДОБИ

Назва:
РІД АРКАСІВ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ІСТОРИЧНОМУ ТЛІ ДОБИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,68 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І.І.МЕЧНІКОВА
БЕРЕЗОВСЬКА Тетяна Всеволодівна
УДК 94(477.73)
РІД АРКАСІВ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ
НА ІСТОРИЧНОМУ ТЛІ ДОБИ
Спеціальність 07.00.01 - Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Одеса – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова.
Науковий керівник – Хмарський Вадим Михайлович,
кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри історії України Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова.
Офіційні опоненти: – Шкварець Валентин Павлович,
доктор історичних наук, професор
Миколаївського навчально-наукового центру Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова; –
ЛИТВИНОВА Тетяна Федорівна,
кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії України Дніпропетровського національного університету.
Провідна установа – Львівський національний університет ім. І.Франка, кафедра історії України.
Захист відбудеться “17” лютого 2004 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному уні-вер--ситеті ім.І.І.Мечникова (65026, М.Одеса, вул.Щепкіна, 12).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова (м.Одеса, вул.Преобра-женська, 24).
Автореферат розісланий “16” січня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лозовський А.К.


загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Історична наука завжди віддавала належне місце висвітленню історичних особистостей. Проте в останнє десятиліття в українській історіографії намітилася тенденція репрезентувати визначну постать в просторово-часовому вимірі та в особистісно-індивідуальній сфері.
Заслуговує на ретельне вивчення й осмислення питання про роль та місце регіональної родової еліти в складних процесах становлення розвитку соціоекономічної та культурної структури суспільства. В цьому зв’язку постає нагальна проблема дослідження процесу поступового переростання родової еліти з регіонального рівня на загальнонаціональний. Не останню роль тут відіграє регіональна ідентичність родової еліти, зокрема, регіональна ідентичність родової еліти півдня України.
Серед народів, що брали участь в освоєнні півдня України, одне з найвагоміших місць посідали греки, які знаходили на цих землях порятунок від турецького гноблення. Перетворившись на підданих Російської імперії, до складу якої входив на той час український Південь, вони сформували цілий пласт соціополітичної та духовної еліти України. Серед таких родин чільне місце посідає родина Аркасів, що вписала яскраву сторінку в історію нашої Вітчизни. Створення колективних біографічних портретів видатних родів України є важливою складовою частиною відтворення загального процесу історії країни. Через призму висвітлення індивідуального, що пов’язано з життям, діяльністю, світоглядом кожного з визначних Аркасів, їх життєвого шляху та змісту, у всій повноті, різнобарвності та яскравості відкривається сучасна їм епоха. Діяльність і творчі здобутки роду Аркасів як складової української еліти, потребують докладного вивчення та встановлення об’єктивної історичної істини в оцінці їх місця в історії.
Хронологічні рамки дослідження. В дисертаційному дослідженні проаналізована історія п’яти поколінь роду Аркасів, починаючи з кінця ХVІІІ ст., коли перші Аркаси прибули з Греції на південь України, і закінчуючи 60-ми роками ХХ ст., коли загубилися відомості про останніх представників роду.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є узагальнення всіх відомостей про Аркасів і визначення на основі аналізу документальних і наративних джерел місця і значення кращих представників роду Аркасів в історії України.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:*
всебічно розглянути особливості джерельної бази досліджуваної проблеми, висвітлити долю родинного архіву Аркасів;*
з’ясувати ступінь вивчення проблеми та визначити коло питань, що потребує нагального дослідження; *
простежити рід діяльності Аркасів на їх історичній батьківщині, виявивши ментальні риси родоводу та розглянути причини еміграції родини Аркасів з Греції на південь України;*
розкрити механізм стрімкої інтеграції роду Аркасів в етносоціокультурне середовище України, проаналізувати значення злиття двох родів: грецького роду Аркасів з українським козацьким родом Богдановичів;*
охарактеризувати роль і місце Аркасів в розбудові Чорноморського, Бал-тійського та Каспійського флотів в 20-70-ті роки ХІХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РІД АРКАСІВ: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ІСТОРИЧНОМУ ТЛІ ДОБИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок