Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФТОРОВМІСНІ 1,2-ДИТІОЛ-3-ТІОНИ

ФТОРОВМІСНІ 1,2-ДИТІОЛ-3-ТІОНИ

Назва:
ФТОРОВМІСНІ 1,2-ДИТІОЛ-3-ТІОНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,02 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ФЕСУН
Ігор Миколайович
УДК 547.731 + 547.46.724.4 + 547.45
ФТОРОВМІСНІ 1,2-ДИТІОЛ-3-ТІОНИ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії органічних сполук сірки Інституту
органічної хімії НАН України
Науковий керівник: кандидат хімічних наук
Тимошенко Вадим Михайлович,
старший науковий співробітник відділу хімії органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України, м. Київ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Харченко Олександр Васильович
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, завідувач кафедри хімічної технології органічних
речовин та фармацевтичних препаратів
кандидат хімічних наук
Дзвінчук Ігор Борисович
Інститут органічної хімії НАН України,
м. Київ, старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться ” 16 ” листопада 2006 р. о 14оо годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „ 6 „ жовтня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 26.217.01 доктор хімічних наук Вовк М.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Фторовмісні гетероциклічні сполуки викликають інтерес як потенційно біологічно активні речовини. Це зумовлено специфічним поєднанням електронних та стеричних факторів фторовмісних замісників, а також підвищеною ліпофільністю молекул, що покращує проникнення їх крізь мембрани клітин. Введення фтору в біологічно активні молекули нерідко приводить до підвищення їхньої біологічної активності, або ж до зміни спектру дії.
3Н-1,2-Дитіол-3-тіони є відомим класом сірковмісних гетероциклічних сполук, інтерес до яких викликаний як широким спектром їх біологічної активності, так і використанням в синтетичній практиці як вихідних речовин. Для дитіолтіонів отримано велику кількість заміщених похідних, однак похідні з фторовмісними замісниками практично невивчені. Це робить актуальним розробку методів отримання таких речовин із доступних фторовмісних реагентів, вивчення їх хімічних властивостей та синтез нових фторо-сірковмісних сполук на їх основі.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у дослідженні хімічних властивостей 4-фторо-5-поліфтороалкіл-1,2-дитіол-3-тіонів та визначенні впливу поліфтороалкільного замісника на перебіг хімічних реакцій.
Об’єкт дослідження : реакції 4-фторо-5-поліфтороалкіл-1,2-дитіол-3-тіонів з електрофільними (хлор, окисники) та нуклеофільними (аміносполуки, відновники) реагентами.
Предмет дослідження : фторовмісні 1,2-дитіол-3-тіони.
Методи дослідження : органічний синтез, спектральні методи (ЯМР-, мас-спектрометрія, ІЧ-спектроскопія), рентгеноструктурне дослідження, елементний аналіз, квантово-хімічні розрахунки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках науково-дослідницької теми відділу хімії органічних сполук сірки ІОХ НАН України “Синтез і властивості флуоровмісних похідних тіонкарбонових кислот” (№ держреєстрації 0103U000617).
Наукова новизна отриманих результатів. Показано, що 5_поліфтороалкілзаміщені 1,2-дитіол-3-тіони реагують із хлористим сульфурилом із утворенням на першій стадії 3_хлоротіо-1,2-дитіолієвих солей, подальше хлорування яких приводить до поліхлорованих фторовмісних 1,2_дитіоланів.
Встановлено, що з окисниками, гідразинами та гідроксиламіном поліфтороалкілзаміщені дитіолтіони реагують виключно за участю екзо_циклічного атома сірки з утворенням відповідних 3-сульфінів, 3-гідразонів та 3_оксимів.
Знайдено метод синтезу в-алкілсульфаніл- та в-діалкіламіно-в-поліфтороалкіл б,в_ненасичених тіоамідів взаємодією поліфтороалкілзаміщених 1,2-дитіол-3-тіонів з вторинними амінами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ФТОРОВМІСНІ 1,2-ДИТІОЛ-3-ТІОНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок