Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,95 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Кривильова Олена Анатоліївна
УДК: 378.016.32 + 371.134: 372.85
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.00.04-теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Кіровоград - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
ПРИХОДЬКО Микола Ілліч,
Запорізький національний університет,
професор кафедри проблем керування
та соціальної педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
КУЗЬМІНСЬКИЙ Анатолій Іванович,
Інститут педагогіки і психології професійної
освіти АПН України,
провідний науковий співробітник;
кандидат педагогічних наук, доцент
ЕЛЬКІН Марк Веніамінович,
Мелітопольський державний педагогічний
університет, перший проректор,
завідувач кафедри педагогіки і
педагогічної майстерності.
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний
університет ім. К.Д.Ушинського,
кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист дисертації відбудеться “09” листопада 2006 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1.
Автореферат розісланий “5” жовтня 2006 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Т.Я.Довга
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Національна доктрина розвитку освіти вказує на мету державної політики щодо створення умов для вдосконалення особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України. Тому одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти є оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу для формування творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості. Таким чином, постає необхідність у підготовці кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного саморозвитку.
Формування в майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності стає необхідним для вирішення сучасних суперечностей між вимогами творчої діяльності майбутніх учителів і наявним рівнем готовності студентів до самостійної творчої діяльності; між потенційними можливостями творчої підготовки фахівців у вищих навчальних закладах та їх недостатньою реалізацією; між необхідністю підвищення рівня готовності до самостійної творчої діяльності майбутніх учителів і відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення даного процесу; між швидкими темпами накопичення науково-педагогічних знань й обмеженими можливостями їх засвоєння майбутніми вчителями; між індивідуальним проявом професійних якостей майбутнього вчителя і знеособленими методами підготовки студентів у педагогічних закладах освіти.
Ґрунтовну основу для розуміння творчого характеру педагогічної діяльності становить теоретична спадщина класиків педагогіки Ф.-А.В.Дістервега, Я.А.Коменського, Й.-Г.Песталоцці, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка.
Важливу роль у розробці основ теорії педагогічної творчості відіграли фундаментальні праці видатних психологів Л.С.Виготського, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, В.О.Моляка, С.Л.Рубінштейна, В.М.Теплова.
Філософсько-методологічні аспекти теорії творчості досліджували М.О.Бердяєв, М.Ю.Казарінов, С.Н.Омельченко та інші.
Проблему формування творчого типу особистості сучасного педагога висвітлено в працях Ю.К.Бабанського, В.І.Загвязінського, Н.В.Кузьміної, В.О.Сластьоніна, О.І.Щербакова.
У дослідженнях В.С.Мерліна, Н.І.Петрової, Г.М.Філонова та інших продуктивно розглянуто проблему індивідуального стилю діяльності особистості як найважливішої ознаки її творчого характеру.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок