Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ВМІСТ МЕЛАТОНІНУ, ІЛ-8 ТА ІЛ-10 В ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ФІБРОМІАЛГІЮ: ЗВ’ЯЗОК З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ

ВМІСТ МЕЛАТОНІНУ, ІЛ-8 ТА ІЛ-10 В ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ФІБРОМІАЛГІЮ: ЗВ’ЯЗОК З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ / сторінка 4

Назва:
ВМІСТ МЕЛАТОНІНУ, ІЛ-8 ТА ІЛ-10 В ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ФІБРОМІАЛГІЮ: ЗВ’ЯЗОК З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,21 KB
Завантажень:
380
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена державною мовою на 182 сторінці машинописного тексту, з яких залікового тексту 153 сторінок і складається зі вступу, 5 розділів (зокрема огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень), узагальнення й аналізу одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, який містить 306 найменувань (30 кирилицею, 276 – латиницею). Роботу ілюстровано 42 таблицями та 22 рисунком.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Матеріал і методи дослідження. У відповідності до мети та завдань дослідження обстежено 92 хворих на ФМ та 49 осіб контрольної групи, у яких проведено детальне клініко-біохімічне обстеження з визначенням інтенсивності больового синдрому, втоми, розладів сну, тривалості вранішньої скутості та функціональної здатності; визначено рівні цитокінів, МТ та здійснено кореляційний аналіз між клінічними проявами, показниками психологічного статусу та біохімічними параметрами обстежених хворих.
Діагноз ФМ встановлювали на основі критеріїв Американської Ревматологічної Асоціації (1990 р.). Середній вік хворих склав 40,8±6,59 років, середня маса тіла становила 72,307,50 кг. Усі хворі на ФМ були жіночої статі. Тривалість захворювання склала від 0,5 до 15 років (7,573,43 роки). Дебютувало захворювання у віці 33,23,9 роки. 78,3% хворих мали первинну ФМ, а у 21,7% мало місце поєднання ФМ з остеоартрозом.
Кількісне визначення карбонільних груп білків проводили за їх здатністю утворювати гідразони з 2,2-динітрофенілгідразином, які поглинають при 270 та 363 нм. Окислювальну (перекисну) модифікацію ліпідів плазми крові оцінювали за вмістом дієнових кон’югатів, використовуючи здатність супряжених подвійних зв’язків поглинати при 270 нм. Малоновий діальдегід (МДА) визначали за реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Вміст гіалуронової кислоти в плазмі крові оцінювали за карбазоловою реакцією. В сироватці крові визначали вміст метаболітів оксиду азоту – нітритів за реакцією з реактивом Гріса. Вміст вільного токоферолу в плазмі крові визначали після його екстракції та очистки за реакцією Емері-Енгеля. Рівень ретинолу в сироватці крові досліджували за реакцією з трифтороцтовою кислотою. Вміст відновленого глутатіону в сироватці крові визначали з реактивом Елмана. Активність глутатіонредуктази оцінювали за швидкістю окислення NADPH в глутатіонредуктазній реакції, активність глутатіонпероксидази та супероксиддисмутази (СОД) в еритроцитах – спектрофотометричним методом.
Рівень селену в плазмі крові визначали кінетичним методом. Вміст МТу, ІЛ-8 та ІЛ-10 визначали імуноферментним методом з використанням стандартних наборів фірми “Diaclone”(Франція) та “IBL” (Німеччина). Оцінку психологічних особливостей хворих та групи контролю виконували шляхом застосування методики стандартизованого багатопрофільного опитувальника особистості (СБОО). Глибину депресії визначали за шкалою Гамільтона. Рівні реактивної та особистісної тривожності визначали за допомогою тесту Ч.Д. Спілберга та Ю.Л. Ханіна (2002). Дослідження когнітивних функцій організму проводили шляхом оцінки зорової та слухової пам’яті.
В роботі використані реактиви фірм “Лахема” та “Хемапол” (Чехія), “Реанал” (Угорщина), “Сігма” (США), “Мерк” та “Серва” (ФРН), набори та реактиви вітчизняного виробництва. Статистичну обробку отриманих результатів проводили класичними методами біометрії.
У хворих на ФМ проведена фармакотерапія флуоксетином, МТ та поєднанням флуоксетину з МТ. Для цього було виділено 3 репрезентативні групи хворих на ФМ. До першої групи увійшли 39 хворих, які отримували традиційне лікування з додаванням МТ в дозі 3 мг за 30 хвилин – 1 годину перед сном упродовж 4 тижнів. Другу групу склали 26 хворих, яким разом з традиційною терапією давали антидепресант ФО в дозі 20 мг на добу. Третю групу скали 27 пацієнтів, які отримували традиційну терапію, а також антидепресант ФО в дозі 20 мг на добу та МТ в дозі 3 мг на ніч.
У дослідженнях використовувалися такі лікарські засоби: МТ (ЗАТ “Київський вітамінний завод”, Україна), флуоксетин („КМП”, Україна).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ВМІСТ МЕЛАТОНІНУ, ІЛ-8 ТА ІЛ-10 В ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ФІБРОМІАЛГІЮ: ЗВ’ЯЗОК З КЛІНІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок