Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Назва:
ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,56 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Дисертація присвячена виділенню і розмежуванню англомовного емоцій
ного та емотивного типів дискурсу у рамках комунікативно-фун


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГНЕЗДІЛОВА ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 811.111(367.3+37+42)'06
ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат філологічних наук, доцент
Чхетіані Тамара Дмитрівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
кафедра лексикології та стилістики англійської мови, доцент
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Кусько Катерина Яківна,
Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, професор
кандидат філологічних наук, доцент
Чугу Світлана Дмитрівна,
Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського, кафедра англійської мови, завідувач кафедри
Провідна установа | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, кафедра ділової іноземної мови та перекладу, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться “ 16 ” травня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150,
вул. Червоноармійська, 73).
Автореферат розісланий “12” квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор О.М.Кагановська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертація присвячена розмежуванню категорій емоційності та емотивності і виділенню на їх основі двох типів англомовного дискурсу – емоційного
та емотивного. Дослідження виконано у рамках комунікативно-функціонального підходу до дослідження мови, що дозволяє повніше інтерпретувати емоційну мовленнєву поведінку людини (див. В.І.Болотов, О.П.Воробйова, С.В.Гладьо, В.І.Жельвіс, В.І.Шаховський та інші) в аспекті спонтанності/підготовленості вияву емоцій (R.Dirven, Z.Kцvecses, G.B.Palmer). В основу такого підходу до вивчення дискурсу покладена ідея диференціації спонтанного та завчасно спланованого мовлення (Е.Keenan, Е.Ochs).
Дослідження мовлення залежно від ступеня його підготовленості проводяться у межах емотіологічних студій – порівнюється або протиставляється спонтанне і стратегічне, тобто навмисне, вираження емоцій (Д.К.Корольов, F.Daneљ, N.Tapio), емоційне мовлення без передбачуваного впливу на адресата
й емоційне мовлення з цілеспрямованим впливом на адресата (Н.К.Гранько, В.Н.Грідін, Я.Рейковський, H.Arndt, R.Janney). Вивчаються емоційно-забарвлені лексичні одиниці, що вживаються переважно в усному діалогічному мовленні
і в письмовому підготовленому мовленні, де висловлення стає більш складним
та детальним (М.Д.Городнікова). Дискурсологами розглядаються спонтанні
й завчасно сплановані (Е.І.Галяшина, І.М.Прожогіна, R.C.Carrol, J.Milroy, L.Milroy та інші), усні й письмові (G.Cook, Т. van Dijk, D.Tannen та інші), діалогічні
й монологічні (Л.Р.Безугла, М.С.Козирева, J.Hoffmanovа та інші), інституціональні і неінституціональні (М.Л.Макаров) дискурси.
При цьому, дотепер не досліджувалися спонтанний і підготовлений дискурси в емотіологічному аспекті, хоча мовний матеріал свідчить про необхідність їх зіставлення, а тому питання про специфіку їх структури, семантики і прагматики залишаються невизначеними. Актуальність роботи зумовлена загальною антропоцентричною й емотіологічною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень з дискурсу, орієнтованих на вивчення
всього розмаїття діяльності людини, втіленої у мовно-мовленнєвих явищах, у тому числі у способах мовленнєвої поведінки мовців в емоційно-забарвлених
соціально-побутових ситуаціях різного ступеня спланованості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕМОЦІЙНІСТЬ ТА ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок