Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ТА ДОБІР У ПОПУЛЯЦІЯХ ПІЗНІХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТНО-СОРТОВИХ ГІБРИДІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ТА ДОБІР У ПОПУЛЯЦІЯХ ПІЗНІХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТНО-СОРТОВИХ ГІБРИДІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ТА ДОБІР У ПОПУЛЯЦІЯХ ПІЗНІХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТНО-СОРТОВИХ ГІБРИДІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,65 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Українська академія аграрних наук
селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення
ЛОЗІНСЬКИЙ Микола Владиславович
УДК 633.11”324“:631.523.4/.527.4.528
ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ТА ДОБІР У ПОПУЛЯЦІЯХ ПІЗНІХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТНО-СОРТОВИХ ГІБРИДІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
06.01.05 – селекція рослин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Одеса – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Білоцерківському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник | доктор сільськогосподарських наук, професор Васильківський Станіслав Петрович,
Білоцерківський державний аграрний університет
завідувач кафедри селекції та насінництва,
декан агрономічного факультету

Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор
Шелепов Володимир Васильович,
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла УААН, головний науковий співробітник відділу селекції пшениці; |
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Єриняк Микола Іванович,
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН,
провідний науковий співробітник лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці |
Провідна установа – Полтавська державна аграрна академія
Мінагрополітики України (м. Полтава)
Захист відбудеться ”30“ вересня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.363.01 при Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення УААН за адресою:
65036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці інституту за адресою:
65036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3
Автореферат розісланий “8” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.І. Січкар
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Об’єктивна необхідність прискорення селекційного процесу привернула увагу генетиків і селекціонерів до вивчення особливостей успадкування господарсько цінних ознак та пошуку надійних показників для добору в ранніх поколіннях гібридних популяцій озимої пшениці. Незважаючи на значні здобутки галузі ця проблема й на сьогодні залишається актуальною й остаточно не вирішеною.
Полігенний тип контролю господарсько цінних ознак зумовлює гомозиготизацію генів у пізніх поколіннях гібридних популяцій. Переважна більшість досліджень особливостей їх успадкування виконана на ранніх поколіннях міжсортових гібридів, у яких формотвірний процес базується на перекомбінуванні та всіх відомих типах взаємодії генів, “відшліфованих” штучним і природним добором у процесі створення сортів.
Введення мутантних генів у генотипічне середовище шляхом гібридизації буде давати певні ефекти їх взаємодії з немутантними. Дослідження щодо особливостей успадкування елементів структури продуктивності, які можуть використовуватися як фонові ознаки для добору високопродуктивних гомозиготних генотипів у пізніх поколіннях мутантно-сортових та міжмутантних гібридних популяціях, практично відсутні.
В останні десятиріччя накопичуються колекції мутантів, які все ширше залучаються до гібридизації, а тому актуальність досліджень у цьому напрямі є незаперечною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження по темі дисертаційної роботи є складовою частиною науково-дослідної тематики кафедри селекції та насінництва Білоцерківського державного аграрного університету (державний реєстраційний номер 0197У018184), за завданням: “Хімічний мутагенез у створенні вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці”.
Мета й завдання досліджень. Метою роботи було вивчення закономірностей мінливості та успадкування селекційно і господарсько цінних ознак у ліній, відібраних з популяцій мутантно-сортових і міжмутантних гібридів пізніх поколінь та їх використання при доборах.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
- провести добір у популяціях мутантно-сортових та міжмутантних гібридів пізніх поколінь та оцінку цих доборів за елементами продуктивності головного колоса та окремими показниками якості зерна;
- вивчити ступінь зв’язків між стійкістю рослин пшениці до вилягання з іншими ознаками (вкорочені міжвузля, довжина стебла, довжина порядкових міжвузлів);
- провести оцінку доборів з популяцій міжмутантних та мутантно-сортових гібридів пізніх поколінь за селекційними індексами та коефіцієнтом продуктивності колоса;
- виявити зв’язок між масою зерна головного колоса і селекційними індексами, коефіцієнтом продуктивності колоса та ваговими елементами рослини;
- виділити форми з господарсько цінними ознаками для використання їх у подальшій селекційній роботі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК ТА ДОБІР У ПОПУЛЯЦІЯХ ПІЗНІХ ПОКОЛІНЬ МУТАНТНО-СОРТОВИХ ГІБРИДІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок