Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА

МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА

Назва:
МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,19 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук України
Інститут української мови
ТИХА Лариса Юріївна
УДК 811.161.2’373.612.2:81’42
МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007
Дисертація є рукописом.
Роботу виконано на кафедрі української мови, видавничої справи та редагування Волинського державного університету імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Єрмоленко Світлана Яківна,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу стилістики та культури мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Мойсієнко Анатолій Кирилович,
Інститут філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри сучасної української мови;
кандидат філологічних наук
Кравець Лариса Вікторівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
доцент кафедри стилістики української мови.
Захист відбудеться 14 листопада 2007 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “ 12 ” жовтня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук В.М. Фурса


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Будова і функціональне навантаження метафори в поетичних текстах – актуалізований об’єкт лінгвостилістичних досліджень. Структурно-семантичний аналіз поетичної метафори дає змогу висвітлити не лише специфіку поетичного осмислення світу автором, а й засвідчити можливості мови в розвитку семантики лексичних одиниць, взаємодії прямого, переносного і образного слововживання як вияву динаміки поетичного словника літературної мови.
В останні десятиліття з’явилися праці, в яких помітна тенденція вибудувати цілісну, єдину теорію метафори, що поєднувала б філософський, психологічний, літературознавчий, лінгвістичний підходи до такого явища, як метафоричне, переносне вживання слів. Проте кожна з наукових галузей має свій окремий апарат дослідження, свої конкретні методи, що зумовлюють розгляд названого мовного явища в певному теоретичному аспекті. Лінгвістичний підхід до вивчення метафори пов’язаний з напрацюваннями в галузі семасіології, ономасіології, когнітології, етнолінгвістики тощо.
В україністиці вивчення поетичних метафор має свою історію. Насамперед ідеться про метафоричні конструкції, що функціонують у поетичних текстах, виявляючи особливості світобачення, моделювання світу, творення індивідуальної мовної картини світу, а також відбиття в поетичній мові характерних соціальних, художньо-естетичних цінностей суспільства (Л.Пустовіт, В.Калашник, Л.Шевченко, Н.Слухай, О.Тищенко, Л.Кравець та ін.). Дослідження мовної образності на різних часових відтинках розвитку художнього стилю безпосередньо пов’язане з вивченням загальних тенденцій розвитку літературної мови. Закономірно, що особлива роль у розвитку літературної мови належить письменникам-мовотворцям. На основі наявних лексичних джерел літературної мови вони формують індивідуальний словник, засвідчують існування авторського стилю.
Актуальність обраної теми зумовлена потребою дослідити мовотворчу діяльність Івана Драча, виявлену в тенденціях продукування індивідуально-авторських метафор і використання інтелектуальних можливостей української літературної мови.
Лінгвостилістичні дослідження поетичної мови, психології мовотворчості мають своїм підґрунтям праці П. Житецького, О.Потебні, І. Франка. Спільним у їхніх поглядах було питання зв’язку мови із світоглядом письменника. Як об’єкт лінгвостилістики індивідуальний стиль розглядається в аспекті поповнення мовно-виражальних засобів літературної мови та трансформацій, переосмислення усталених типів семантичних зв’язків слова в художньому тексті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок