Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КІНЦЯ ХХ СТ.)

ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КІНЦЯ ХХ СТ.)

Назва:
ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КІНЦЯ ХХ СТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,16 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна академія наук України
Інститут української мови
НАВАЛЬНА Марина Іванівна
УДК 811.161.2’81’367.625
ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
(НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ КІНЦЯ ХХ СТ.)
10.02.01 — українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ—2002


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української лінгвістики Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Науковий керівник —
доктор філологічних наук, професор
ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна,
Інститут української мови НАН України,
заступник директора з наукової роботи.
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
ПЛЮЩ Марія Яківна,
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
СТИШОВ Олександр Анатолійович,
Київський національний лінгвістичний університет,
доцент кафедри загального
та українського мовознавства.
Провідна організація — Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться 25 грудня 2002 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук при Інституті української мови НАН України за адресою: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України та Інституту української мови НАН України (м.Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано 23 листопада 2002 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А.Самойлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА роботи
Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки позначений підвищеним інтересом до семантичних аспектів мови на всіх її рівнях. Помітно активізувалося вивчення семантики дієслова. Ця частина мови має специфічні лексико-семантичні та функціональні параметри, вирізняється з-поміж інших класів слів складністю змісту, різноманіттям граматичних категорій та форм.
Теоретичні засади семантичного структурування дієслова та лексико-семантичної класифікації дієслівної лексики російської мови викладено в працях Ю.Д.Апресяна, О.С.Ахманової, Ф.С.Бацевича, Л.М.Васильєва, Р.М.Гайсиної, Е.В.Кузнєцової, С.І.Логвиненка, І.І.Мещанінова, О.М.Соколова, Ж.П.Соколовської, Н.Ю.Шведової та ін.
Семантику російського дієслова глибоко й всебічно дослідив Л.М.Васильєв. Він проаналізував типи семем, види семантичних синтагм і семантичних опозицій між семемами і семантичними синтагмами, вказав на семантичну своєрідність дієслівної лексики, визначив принципи її класифікації.
Важливим етапом у вивченні семантики російського дієслова стали результати колективних досліджень Уральського університету, викладені в праці “Лексико-семантические группы русских глаголов”(1989). У ній зроблено спробу побудувати загальну теорію лексико-семантичних груп дієслова, подано триаспектну системно-мовну характеристику дієслівних груп: парадигматику, синтагматику та варіантність у межах лексико-семантичної групи.
В українському мовознавстві в останні десятиріччя інтерес до вивчення дієслова також помітно зріс. Вагомим внеском у дослідження семантики українського дієслова стали праці І.Р.Вихованця, А.П.Загнітка, Н.Б.Іваницької, М.П.Кочергана, Л.А.Лисиченко, Т.Є.Масицької, Р.П.Михайлик, І.І.Овчинникової, В.М.Русанівського, О.А.Стишова, Т.П.Усатенко та ін. Активізувалося вивчення новітніх явищ і процесів у семантичному розвитку дієслів сучасної української мови.
Проблему дієслів, що позначають дії, процеси та стани соціально-економічної сфери, певною мірою порушували дослідження, виконані на матеріалі термінологічної лексики. Зокрема, А.А.Бурячок частково торкався її у зв’язку з вивченням суспільно-політичної, а Т.І.Панько — економічної термінолексики.
Для кінця XX ст. характерна поява нових дієслів та лексико-семантичних варіантів у семантичній структурі вже наявних дієслів, що пов’язано з низкою позамовних чинників: здобуттям Україною незалежності, зміною форм власності, загальним прискоренням темпів суспільного життя, науково-технічними досягненнями, розвитком засобів масової комунікації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДІЄСЛІВНА ЛЕКСИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КІНЦЯ ХХ СТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок