Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)

Загрузка...

Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) / сторінка 2

Назва:
Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,32 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Матеріалом для дослідження стали тексти українських ліричних творів періоду 50–90-х рр. ХХ ст., авторами яких є М. Вінграновський, В. Герасим’юк, І. Драч, Л. Забашта, Ю. Завгородній, І. Калинець, В. Коломієць, Л. Костенко, А. Малишко, Б. Олійник, Д. Павличко, І. Світличний, В. Симоненко, В. Стус та ін. (усього 62 автори). Сукупна вибірка становить 1805 онімних одиниць.
Об’єктом дослідження є онімна лексика в українських поетичних текстах ІІ пол. ХХ ст.
Предмет дослідження – семантико-функціональні особливості онімної лексики як компонента художньо-образної системи поетичного твору.
Основним методом дослідження є описовий, що дозволило на основі контекстуального аналізу схарактеризувати змістові, стилістичні, естетичні функції власних назв у мовно-художньому континуумі поетичних текстів. Частково використано прийоми компонентного, етимологічного аналізу.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено системний опис пропріальної лексики, багатоаспектно проаналізовано закономірності вживання онімних одиниць у мові української поезії ІІ пол. ХХ ст., простежено роль власної назви як елемента поетики у творчості українських авторів цього періоду.
Теоретичне значення. Комплексне дослідження семантико-функціональних особливостей онімного слова на матеріалі сучасної української поезії дає змогу з’ясувати проблему систематизації поетонімів на широкому тлі мовотворчості українських авторів. Результати дисертації можуть лягти в основу подальших наукових досліджень у галузі поетичної ономастики.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати його можуть бути використані у написанні навчальних підручників і посібників з лексикології, ономастики української мови, у лекційних курсах із цих дисциплін, а також у спецкурсах і спецсемінарах із проблем літературної ономастики, у науково-дослідній роботі студентів вищої школи.
Апробація та впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедр української мови та практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, оприлюднені на Міжнародній науковій конференції “Мова у слов’янському культурному просторі” (23–25 травня 2002р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини), на Міжнародній науковій конференції “Мова і культура”, (24–25 червня 2002 року, Київ), на Міжнародній науковій конференції “Філологія в Київському університеті: історія та сучасність”, присвяченій 200-річчю від дня народження М.О. Максимовича (12 жовтня 2004 р., Київ); на Всеукраїнському науковому семінарі “Семасіологія: сучасні парадигми дослідження” в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (21 квітня 2005 року). Матеріали дисертаційного дослідження впроваджені у лекційних та практичних курсах із сучасної української літературної мови та ономастики в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (довідка про впровадження № 373/03 від 17.10.2005), з лінгвістичного аналізу художнього тексту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (довідка про впровадження № 903/03 від 24.10.2005).
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, бібліографії, списку умовних скорочень використаних текстових джерел, покажчика онімів. Повний обсяг дисертації 236 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються предмет і об’єкт дослідження, мета і завдання, наукова новизна дисертаційної роботи, її теоретична і практична цінність, джерела добору матеріалу та методи дослідження.
У першому розділі „Ономастикон у системі поетичної мови” з’ясовуються основні положення літературної ономастики (зокрема ономастики поетичного тексту), окреслюються межі загальних термінологічних понять, використаних у роботі, охарактеризовується онімний простір українських поетичних творів ІІ пол.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок