Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)

Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,32 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
УДК 81?373.2: 82-1
ХЛИСТУН Ірина Валентинівна
Власна назва в українській поезії
ІІ пол. ХХ ст.
(семантико-функціональний аспект)
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор філологічних наук, професор
Мойсієнко Анатолій Кирилович,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри сучасної української мови.
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Молотаєва Наталія Віталіївна ,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри російської мови.
кандидат філологічних наук, доцент
Гаврилова Тетяна Олександрівна,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
доцент кафедри українського мовознавства
Провідна установа: | Київський державний лінгвістичний університет, кафедра загального і українського мовознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “ 23 ” травня 2003 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано “__17__” __квітня______ 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.П.Гальона


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Власна назва як невід’ємний елемент літературного твору характеризується значним семантико-стилістичним потенціалом, актуалізація якого зумовлюється відповідним художнім дискурсом і вертикальним контекстом.
Онім у художньому творі зазнає певної авторської трансформації, цілеспрямованої семантизації, виконує важливу конотативну функцію (Л. Белей, Н. Ботвина, Л. Буштян, Е. Іванова, Ю. Карпенко, Л. Колоколова, Є. Отін та ін.). Проте студії над знімним словом в українській художній мові до середини ХХ ст. були нечисленними, до того ж часто обмежувалися вивченням етимологічних і словотворчих характеристик поетонімів без аналізу їхнього функціонування.
Нові дослідження у цій галузі пов’язані з вивченням окремих груп онімної лексики чи то на більш широкому художньому матеріалі (Л. Белей, Т. Ковалевська), чи на матеріалі творів одного автора або творів одного жанру різних авторів (В.Галич, В.Денисюк, Н.Колесник, Л.Кричун та ін.). Останнім часом з’явилися комплексні дослідження онімної лексики у творчості окремих письменників (Ю. Карпенко, М.Мельник, Л.Петрова, Л.Селіверстова та ін.). Однак, в українському мовознавстві досі немає комплексних досліджень семантичних і функціональних особливостей усієї онімної системи української поетичної мови, зокрема періоду ІІ пол. ХХ ст. Цим і зумовлюється актуальність пропонованої дисертації.
Зв’язок з науковими програмами, темами, планами. Напрям дисертаційного дослідження відповідає науковій проблемі кафедри української мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини “Склад лексики української мови з погляду походження і функціонування” і пов’язаний з перспективним планом роботи Східноподільського лінгвокраєзнавчого науково-координаційного центру, створеного при факультеті української філології університету.
Метою дисертації є з’ясування семантичних і функціональних особливостей онімів в українській поетичній мові ІІ пол. ХХ ст.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) зафіксувати у поетичних текстах ІІ пол. ХХ ст. усі власні назви різних тематичних груп;
2) встановити особливості структури ономастичного простору українських поетичних творів;
3) з’ясувати прямі й переносні значення онімів, засвідчених у поетичних текстах, а також зумовленість відповідних переосмислень і їх роль у системі художнього цілого;
4) описати функціональні особливості поетонімів у зв’язку з фонетичними, лексико-семантичними, граматичними чинниками текстових структур;
5) виявити закономірності використання пропріальної лексики саме у поетичних творах, зокрема у контексті української культури відповідного періоду.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок