Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКАУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ДЖЕРЕЛАХКІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКАУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ДЖЕРЕЛАХКІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКАУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ДЖЕРЕЛАХКІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,86 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Львівський національний університет імені Івана Франка
ВОВЧАК Андрій Степанович
УДК 398 (=161.2) (430) “18/19“
УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА
У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ДЖЕРЕЛАХ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
10.01.07 – фольклористика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі української фольклористики
імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – |
кандидат філологічних наук, доцент
ЧОРНОПИСКИЙ Михайло Гнатович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, доцент кафедри української фольклористики
Офіційні опоненти: | академік НАН України,
доктор філологічних наук, професор
МУШИНКА Микола Іванович,
Пряшівський університет (Словаччина), професор
кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник
СОКІЛ Василь Васильович,
Інститут народознавства НАН України,
старший науковий співробітник відділу
фольклористики
Провідна установа – | Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Рильського НАН України,
відділ фольклористики, м. Київ
Захист відбудеться 23 березня 2001 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001 м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 22 лютого 2001 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент В.М.Івашків


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Західні регіони України (Га-ли-чина, Буковина, Закарпаття) з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. перебували під окупацією Австрійської, а згодом Австро-Угорської імперії. З огляду на та-кі обставини національно-культурне життя українців цих регіонів у той час безпосередньо контактувало з суспільно-культурним життям метрополії, а українські народознавчі зацікавлення, видання, досліджен-ня (фольклорис-тич-ні, етнографічні, етнологічні) часто резонували у німецькомовному світі – у працях австрійських і німецьких учених, у періодичних фа-хо-вих виданнях, у листуванні, що зберігається в архівах, та в інших рукописних матеріалах народознавців. Цим шляхом україн-ська народознавча наука не тільки з підавстрійської займанщини, а й з під-російської мала вихід на тогочасні європейські наукові осередки, центри, інституції і через контакт з ними отримувала інформацію про зміст досліджень та модерну наукову методологію захід-но-європейського народознавства.
До розпаду Австро-Угорської монархії українсько-австрійські та україн--сько-німецькі народознавчі контакти були досить часті і безпо-се-ред-ні, ук-ра--їнські фольклористи та етнографи систематично робили огляди німе-цько-мовних видань з україн-ськими матеріалами (І.Франко, З.Кузеля, В.Гна-тюк, М.Кордуба та ін.), але в умовах радянського часу, з москво-цент-рич-ним переорієнтуванням фольклористики та ідеологічним неприйняттям "буржуазного заходу", ця співпраця і контакти були пов-ністю забуті. Наслідком цього в історії розвитку української фолькло-рис-тики кінця ХІХ – початку ХХ ст. – її своєрідного "золотого віку" – досі залишається суттєва прогалина, оскільки саме цей період у європейській науці знаме-нує новий етап осяг-не-н-ня модерної наукової методології етнокуль-ту-ри, інтенсивної консолідації українознавців на засадах національної ідеї. В результаті цього могутній і багатий фольк-лор поневоленої України, праці корифеїв української фольклористики, як бачимо з нарису Дж.Ко-ккья-ра "История фольклористики в Европе" (Москва, 1960), цілком випали з європейського народознавства. Тіль-ки тепер, у незалежній Україні, відкрилась мож-ли-вість для об’єктив-ного і ґрунтовного вивчення німецько-мов-них народознавчих фондів того періоду в архівах України, Австрії та Німеччини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКАУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ДЖЕРЕЛАХКІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок