Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,75 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ДЕМЧАК Руслан Євгенійович
УДК:336.132:336.761(477)
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
25.00.02 ? механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Іваницька Ольга Михайлівна,
Національна академія державного управління при
Президентові України, доцент кафедри
економічної теорії та історії економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Кудряшов Василь Павлович,
Науково-дослідний фінансовий інститут
при Міністерстві фінансів України,
заступник директора;
кандидат наук з державного управління
Романюк Ольга Іванівна,
Корпорація ПРАГМА Проект АМР США
“Ініціатива сприяння кредитуванню”,
Програма випуску облігацій місцевих позик,
радник з питань фінансових ринків.
Провідна установа – Національний інститут стратегічних досліджень, відділ регіональної політики, м. Київ
Захист відбудеться 1 листопада 2005 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 30 вересня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Жабенко
Підписано до друку 29.09.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,24.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.


загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Фондовий ринок є особливою сферою життє-діяльності суспільства, в якій відбувається перерозподіл власності, потоків капіталів, переоцінка фінансових інструментів, формування нових економічних відносин і суб’єктів. З огляду на це державне регулювання фондового ринку є невід’ємною частиною механізму його функціонування, а система державних інституцій – головним структуроутворюючим елементом.
Процеси трансформації економіки України зумовили необхідність вирішення низки завдань державного регулювання фондового ринку. Економічна невизначеність, непередбачуваність розвитку економічної ситуації в країні позначається і на роботі фондового ринку, посилюючи на ньому процеси дестабілізації. Ефективність заходів державного регулювання впливає на всі ланки фінансової системи, і особливо відчутним є вплив на фінансовий ринок.
На фондовому ринку з’являються нові фінансові інструменти, що здатні приносити доходи і послабляти податковий тиск. Ці інструменти є ефективними за умов державного регулювання і стимулювання розвитку цивілізованих форм відносин між учасниками ринку. Вони є важливим засобом пожвавлення інвестиційних процесів, створення нових форм господарювання, фактором реструктуризації виробництва та економіки загалом.
Кожен з учасників фондового ринку визначає свої дії на ньому виходячи з поставлених цілей інвестування. Державне регулювання полягає у коригуванні визначення таких цілей, їх урахуванні в державній фінансовій політиці, сприянні розвитку інвестиційних процесів, формуванні інституту цивілі-зованого інвестора. Акумулювання коштів шляхом використання потенціалу фондового ринку сприяє стабілізації фінансового становища держави загалом, надходжень до бюджету і, таким чином, вирішенню численних соціально-економічних проблем. Вихід українських емітентів на світогосподарський фондовий ринок, залучення інвестицій зарубіжних коштів розширює джерела інвестування.
Держава відповідає за формування сприятливого інвестиційного клімату. Роль державних органів полягає в створенні особливого сегменту фондового ринку, який слугує підґрунтям для створення безризикової його складової, що сприяє формуванню оптимальних інвестиційних портфелів та роботі фідуциарних інституцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок