Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> “Прагматизм ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ”

“Прагматизм ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ”

Назва:
“Прагматизм ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,78 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Тріпак Мар’ян Миколайович
УДК 336.153
“Прагматизм ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ”
Спеціальність 08.04.01. – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів Тернопільського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
 
Науковий керівник: |
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Юрій Сергій Ілліч
Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри фінансів, ректор
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Карлін Микола Іванович
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, завідувач кафедри державних фінансів
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Мирослав Іванович
Львівський національний університет ім. І.Франка,
доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Провідна установа |
Одеський державний економічний університет, кафедра фінансів, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “16” грудня 2005р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 у Тернопільському державному економічному університеті за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корп. 11, ауд.211.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий “03” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент М.П.Шаварина
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена сукупністю чинників прагматичного та науково-теоретичного характеру. Після здобуття незалежності пе-ред Україною постали завдання становлення такої бюджетної системи, яка відпо-ві-дає ринковим умовам, нормам та ідеалам правового суспільства. Такі прагнення виз-на-чені, з одного боку, необхідністю формування в Україні реального місцевого са-мо-врядування як необхідної умови розвитку демократичного суспільства, з іншого – потребою ефективного функціонування системи державних і місцевих фінансів.
Як показує практика, сьогодні значна кількість проблем, які виникли у попе-ред-ні роки, зокрема 1990 – і, щодо функціонування місцевих бюджетів знайшла ли-ше часткове вирішення. Найбільш суттєвим кроком у цьому напрямку стало прий-нят-тя Бюджетного кодексу України. Однак і досі не забезпечено реальність фінан-со-вої незалежності органів місцевого самоврядування, далекими від оптимальності є роз-межування дохідних джерел та видаткових повноважень, організація міжбюд-жет-них відносин загалом. Очевидними прикладами цього є мізерна частка власних до-ходів місцевих бюджетів, недостатній стимулюючий вплив системи між-бюд-жет-них трансфертів і закріплених доходів на фіскальні зусилля органів місцевого само-вря-дування та ін.
За таких умов постає необхідність побудови нової моделі формування доходів місцевих бюджетів, яка б забезпечувала оптимальний фіскальний та стимулюючий ефект і відповідала політико-владним реаліям сьогодення, потребам збалансування інтересів центру та регіонів, усувала диспропорції бюджетної забезпеченості окремих територій, знижувала напругу міжрегіональних фіскальних відносин та підтримувала ефективність бюджетної системи. Саме тому питання вдосконалення фіскального регулювання процесів формування доходів місцевих бюджетів як складової фіскальної політики держави загалом, є одним із пріоритетів фінансово-економічних та адміністративних трансформацій в Україні.
Удосконалення вітчизняної практики функціонування місцевих бюджетів неможливе без концептуальних та прикладних наукових досліджень даної сфери. Попри значні досягнення вітчизняної фінансової науки у цьому напрямку, саме проблематика фіскального регулювання формування місцевих бюджетів за доходами не отримала детального та комплексного вивчення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: “Прагматизм ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок