Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці

Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці / сторінка 2

Назва:
Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,09 KB
Завантажень:
323
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
З іншого боку, виходячи з відомого факту вірусо-індукованої мінливості, виникає потреба визначення мутагенних здатностей найбільш поширених вірусів озимої пшениці з метою їх можливого використання в селекційній роботі.
Мета і завдання досліджень полягала у доказі мутагенної дії патогенних вірусів озимої пшениці та у визначенні можливості їх використання для отримання селекційного матеріалу озимої пшениці. Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі завдання:
1. Ідентифікувати і дослідити біологічні властивості найбільш поширених в Лісостеповій частині України вірусів озимої пшениці та визначити їх шкодочинний вплив на різні генотипи озимої пшениці.
2. Індукувати спадкові зміни морфофізіологічних ознак у різних генотипів озимої пшениці на основі мутагенної дії вірусів.
3. Дослідити можливість використання вірусо-індукованої мінливості в селекційній практиці.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота є складовою частиною тематичного плану Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла УААН і виконувалась в рамках Державної комплексної науково-технічної програми 1996-2000рр. “Теоретичнi основи селекцiї i насiнництва сiльськогосподарських культур” (0197U019454).
Наукова новизна. Встановлено, що найбільш поширеними в зоні Лісостепу України збудниками вірусних хвороб озимої пшениці є вірус жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ) та вірус смугастої мозаїки пшениці (ВСМП). Визначена патогенна та шкодочинна дія вірусів на озиму пшеницю, яка призводить до втрати половини урожаю.
Вперше доведено, що віруси озимої пшениці: ВЖКЯ і ВСМП проявляють мутагенну активність. Наслідком мутагенної дії вірусів є індукція спадкових змін за різноманітними ознаками у різних генотипів озимої пшениці. Частоти виходу вірусо-індукованих мутантних форм знаходяться в широкому діапазоні (0,2 % -— 17,7 %), що створює передумови для добору за селекційно-цінними ознаками. Показано, що вірусо-індуковану мінливість можна використовувати в селекції озимої пшениці.
Практичне значення одержаних результатів. Мутагенну активність вірусів озимої пшениці пропонується використовувати як елемент біотехнологічних та традиційних селекційних програм в якості біотичних індукторів формотворення. Індуковано широкий спектр мутантних форм, які класифіковано за 19 ознаками, і використовуються як вихідний матеріал у селекційному процесі. 47 константних мутантних ліній вивчено в різних ланках сортовипробування.
Особистий внесок здобувача полягає у тому, що здійснено планування, підготовку та проведення лабораторних і польових досліджень, проведено аналіз експериментальних даних, зроблено висновки.
Апробація роботи. Матеріали дисертації оприлюднено на Міжнародній конференції “Агробиотехнологии растений и животных” (29 - 30 мая, 1997, Киев, Украина); IX International Congress on Plant Tissue and Cell Culture “Plant Biotechnology and In Vitro in 21st Century” (Jerusalem, Israel, June 14 - 19, 1998); II International Symposium on Plant Biotechnology (4 - 8 October, Kyiv, Ukraine, 1998); II International Conference “Bioresourсes and Viruses” (7 - 10 September, 1998, Kyiv, Ukraine); II Міжнародній конференції “Використання сучасних молекулярно-генетичних і біологічних розробок у генетико- селекційних дослідженнях” (1998, Одеса, Україна); Міжнародній конференції, присвяченій 90-річчю Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (Харків, Україна, 1999).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 8 статей у наукових журналах і збірниках, 7 тез доповідей на конференціях.
Структура роботи. Дисертація складається з вступу, огляду літератури за останні 40 років, опису методів досліджень, викладу результатів та їх обговорення, висновків та переліку посилань. Робота викладена на 138 сторінках друкованого тексту, містить 26 рисунків і 24 таблиці. Список літератури налічує 249 посилань, у т. ч. 146 публікацій іноземними мовами.
Матеріали та методи дослідженьМатеріали та методи досліджень
Ідентифікацію ВСМП та ВЖКЯ здійснювали, використовуючи комплекс вірусологічних методів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок