Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ (на заняттях аматорського музичного колективу)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ (на заняттях аматорського музичного колективу)

Назва:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ (на заняттях аматорського музичного колективу)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,62 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
СЛОБОДЯНИК Наталія Володимирівна
УДК 159.922.7/8
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ
(на заняттях аматорського музичного колективу)
19.00.07. - педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України.
Науковий керівник дійсний член АПН України, доктор
психологічних наук, професор
МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН
України, директор
Офіційні опоненти: член-кореспондент АПН України, доктор
психологічних наук, професор
БОРИШЕВСЬКИЙ Мирослав Йосипович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН
України, завідувач лабораторії психології
особистості
кандидат психологічних наук, доцент
КОРНЄВ Микола Ничипорович,
Національний університет
ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри
соціальної та педагогічної психології
Провідна установа Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова Міністерства освіти і
науки України, м. Київ, кафедра психології
Захист відбудеться 27 лютого 2001р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології ім.
Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ-33, вул.
Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту психології
ім. Г.С.Костюка АПН України.
Автореферат розісланий 25 січня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ Балл Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Становлення державності, кардинальні зміни в суспільно-політичному та економічному житті суспільства ставлять перед системою освіти нові завдання, що засвідчено Декларацією про державний суверенітет України; Конституцією України; Законом України “Про освіту”; Державною національною програмою “Освіта (Україна XXI століття)”; Національною програмою патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства; Національною програмою “Діти України”.
Тим часом розв’язання поставлених завдань ускладнюється внаслідок соціально-економічної кризи суспільства і, що найважливіше, через глибоку ідеологічну, або якщо скористатися висловом В.Франкла, своєрідну “екзистенційну порожнечу”.
У посттоталітарному суспільстві значна частина населення, насамперед молоді, втрачає орієнтацію на колишні цінності та ідеали, піддаючи їх сумніву, водночас не знаходить нових ціннісно-смислових орієнтирів. За таких обставин проблема виховання підростаючого покоління, формування у дітей і підлітків гуманістичної спрямованості особистості набуває особливого значення.
У працях таких мислителів минулого, як Арістотель, Г.Гегель, Данте, Р.Декарт, М.Драгоманов, І.Кант, М.Монтень, Г.Сковорода, Л.Фейєрбах, педагогів (Я.Коменський, Я.Корчак, І.Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, К.Д.Ушинський) та психологів (А.Маслоу, К. Роджерс) глибоко розкрито сутність і зміст гуманізму. Теоретичні основи процесу морально-гуманістичного виховання, обґрунтування його методик та шляхів їх впровадження в освітню практику викладено в працях А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського. Соціально-педагогічні аспекти проблеми гуманізму в сучасних умовах досліджують В.П.Андрущенко, Ш.О.Амонашвілі, П.П.Бачинський, В.П.Бездухов, М.Н.Берулава, І.Д.Бех, Я.З.Василькевич, Л.В.Губерський, О.М. Маркова, О.М. Мильнікова, В.Д. Литвинов та ін.
Загальні підходи до проблеми виховання у школярів гуманності як інтегральної якості особистості розкрито в працях Е.Л.Бахтанової, О.О.Бодальова, А.М.Бойко, М.Й.Боришевського, Л.І.Даниленко, Г.Я.Жирської, О.В.Киричука, І.Ф. Кривоніс.
Питанням виховання гуманних взаємин школярів у процесі позаурочної діяльності присвячені праці В.О.Білоусової, В.А. Киричок, В.О.Мазуріної, Л.О.Сологуб, О.В.Столяренко, Г.Я.Ясякевич. В ряді дисертаційних досліджень (І.М.Гояна, Т.Р.Гуменнікової, Л.П.Нестеренко, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ (на заняттях аматорського музичного колективу)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок