Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,21 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БІЛИЙ Леонід Григорович
УДК 371.121
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ
УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
ПІКЕЛЬНА Валерія Семенівна,
Криворізький державний педагогічний
університет, кафедра педагогіки і методики
трудового навчання, професор кафедри.
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор БОНДАР Володимир Іванович, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут педагогіки та психології, директор інституту;
кандидат педагогічних наук, доцент ГАВРИЛЮК Олег Олександрович, Хмельницьке вище професійне училище, директор училища.
Захист відбудеться “23” жовтня 2007 року о “16” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий “___” вересня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О. В. УваркінаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах становлення ринкових і демократичних відносин, входження України в європейський і світовий простір висуваються нові вимоги до професійної підготовки майбутнього фахівця. Одне з головних завдань освіти – формування і розвиток інтелектуальних, моральних і духовних якостей професіонала, соціально-активної особистості, справжнього громадянина.
Сьогодні вища освіта змінюється за структурою і змістом, системою фінансування і матеріально-технічного забезпечення, але найголовніше – за моделями організації навчального процесу, освітніми технологіями. Приєднання України до Болонської конвенції ставить перед нею нові концептуальні завдання в освіті.
У Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ ст. чітко визначено нові цілі й завдання модернізації управління освітою, задекларовано перехід в Україні від суто державного управління освітою до державно-громадського. Реалізація цього положення на практиці потребує змін в управлінні окремими вищими навчальними закладами, зокрема недержавної форми власності. Адже складовою системи освіти є 199 вищих навчальних закладів недержавної форми власності, в яких навчається понад 426 тис. студентів.
Складність, багатоаспектність управлінських проблем, що визначають характер практичних змін управління вищими навчальними закладами недержавної форми власності, потребує запровадження передових освітніх управлінських моделей і технологій, які зумовлюють підвищення ефективності управління.
Важливими у цьому зв’язку є дослідження, присвячені проблемам: загальної теорії управління (В. Афанасьєв, А. Блінов, Б. Гаєвський, Г. Дмитренко, В. Колпаков, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, С. Платонов, Є. Смірнов, Г. Щокін та ін.); загальнофілософським проблемам освітньої політики (В. Андрущенко, В. Гальперіна, М. Головатий, В. Захарченко, І. Зязюн, В. Кремень, С. Ніколаєнко та ін.); психологічних аспектів управління (Л. Карамушка, В. Крижко, Р. Немов, А. Петровський, В. Семіченко та ін.); особливостей управління освітніми системами (С. Бутівщенко, М. Войтович, М. Генсон, Г. Єльнікова, Ю. Конаржевський, В. Лазарєв, В. Пікельна, М. Поташнік, Т. Шамова та ін.); принципам, методам, моделям, підходам до управління вищими навчальними закладами (В. Гуменник, М. Кондрух, Н. Конопліна, В. Маслов, А. Ніколаєв, В. Нотченко, Є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок