Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЕРХНЄ КРИТИЧНЕ ПОЛЕ В НАДРЕШІТКАХ І ШАРУВАТИХ НАДПРОВІДНИКАХ

ВЕРХНЄ КРИТИЧНЕ ПОЛЕ В НАДРЕШІТКАХ І ШАРУВАТИХ НАДПРОВІДНИКАХ

Назва:
ВЕРХНЄ КРИТИЧНЕ ПОЛЕ В НАДРЕШІТКАХ І ШАРУВАТИХ НАДПРОВІДНИКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,09 KB
Завантажень:
449
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
ім. В.Н.КАРАЗIНА
__________________________________________________________________
ТЕЙШЕЙРА Маріу
УДК 538.945
ВЕРХНЄ КРИТИЧНЕ ПОЛЕ В НАДРЕШІТКАХ
І ШАРУВАТИХ НАДПРОВІДНИКАХ
01.04.22 –надпровідність
Автореферат
дисертацii на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
Харків - 2005
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Харкiвському нацiональному унiверситетi iм. В.Н.Каразiна.
Науковий керiвник: доктор фiзико–математичних наук, професор
Гвоздiков Володимир Михайлович
кафедра теоретичної фiзики фiзичного факультету
Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна,
професор
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико–математичних наук, професор
Оболенський Михайло Олександрович
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н.Каразiна,
завiдувач кафедри
доктор фiзико–математичних наук
Крiве Iлля Валентинович
Фiзико–технiчного iнститута низьких температур iм. Б.I.Веркiна
НАН України, провiдний науковий спiвробiтник
Провiдна установа: Донецький державний унiверситет
Захист вiдбудеться “_____ “ __________________ 2005 р. о _____ годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.175.03 у Фiзико–технiчному iнститутi низьких температур iм. Б.I.Веркiна НАН України: 61103, м.Харкiв, прoспект Ленiна, 47.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Фiзико–технiчного iнститута низьких температур iм. Б.I.Веркiна НАН України: 61103, м.Харкiв, прoспект Ленiна, 47.
Автореферат розiсланий “_____ “ __________________ 2005 р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради Д 64.175.03
доктор фiзико–математичних наук Сиркiн Э.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В останні роки досягнуті значні успіхи в моделюванні властивостей шаруватих надпровідників на штучно створених періодичних структурах – так званих надрешітках. Під надрешітками (НР) як правило розуміють твердотільні структури, в яких поряд з основним кристалічним періодом існує одновимірний період, за звичай значно перевершуючий сталу решітки. Були отримані НР з чергуванням металевих і напівпровідникових шарів, при цьому металеві шари могли бути нормальними металами, надпровідниками або магнетиками .
НР мають низку переваг у порівнянні з інтеркальованими шаруватими кристалами типу дихалькогенідів перехідних металів, оскільки сучасні технології забезпечують набагато значнішу структурну досконалість НР, що дозволяє плавно змінювати як їх склад, так і геометричні параметри системи. Зокрема, явище розмірного кросовера в температурній залежності верхнього критичного поля на штучних НР спостерігається більш виразно, ніж у шаруватих кристалах. Металеві НР є ідеальною модельною системою для вивчення ряду фундаментальних проблем фізики конденсованого стану. Ще до відкриття ВТНП у шаруватих купратах певні сподівання на винахiд нефононного механізму надпровідності пов’язувались з періодичними структурами типу метал-напівпровідник або метал-напівметал1). Незважаючи на те, що високотемпературна надпровідність на штучних НР поки що не виявлена, активне вивчення надпровідних НР пов’язане як з перспективою розвитку кріогенної мікроелектроніки, та і з фундаментальними дослідженнями періодичних надпровідних структур. Останнє важливо, зокрема, для розділу “надрешіткових” ефектів, що мають чисто структурне походження від тих, що обумовлені нефононним (і поки що не встановленим) механізмом ВТНП у шаруватих купратах.
Актуальність теми . Обумовлена тим, що вона знаходиться у руслі вищезгаданих сучасних задач фізики твердого тіла, які пов’язані з вивченням надпровідності у шаруватих кристалах, ВТНП матеріалах і надрешітках.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна в рамках тематичного плану кафедри теоретичноі фізики фізичного факультету за програмою Міністерства освіти і науки Украіни за темою “Квантові ефекти в наноструктурах” ( № державноі регістраціі 01000U003279, термін виконання 2003 – 2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВЕРХНЄ КРИТИЧНЕ ПОЛЕ В НАДРЕШІТКАХ І ШАРУВАТИХ НАДПРОВІДНИКАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок