Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМБIНОВАНА НИЗЬКОДОЗОВА ЕСТРОГЕН-АНТИАНДРОГЕННА ТЕРАПIЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО РАКУ ПЕРЕДМIХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

КОМБIНОВАНА НИЗЬКОДОЗОВА ЕСТРОГЕН-АНТИАНДРОГЕННА ТЕРАПIЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО РАКУ ПЕРЕДМIХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Назва:
КОМБIНОВАНА НИЗЬКОДОЗОВА ЕСТРОГЕН-АНТИАНДРОГЕННА ТЕРАПIЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО РАКУ ПЕРЕДМIХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,88 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
АКАДЕМIЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УРОЛОГIЇ ТА НЕФРОЛОГIЇ
АРIСТОВА Тетяна Юрiївна
УДК 616.36-004-06-089
КОМБIНОВАНА НИЗЬКОДОЗОВА ЕСТРОГЕН-АНТИАНДРОГЕННА ТЕРАПIЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО РАКУ ПЕРЕДМIХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
14.01.06 - урологiя
Автореферат дисертацiї
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
КИЇВ - 1998
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Iнститутi урологiї та нефрологiї АМН України (м. Київ).
Науковi керiвники доктор медичних наук, професор
Клименко Iван Олександрович
завiдувач вiддiлу онкоурологiї
Iнституту урологiї та нефрологiї АМН України
член-кореспондент НАН i АМН України,
доктор медичних наук, професор
Резнiков Олександр Григорович
завiдувач відділу ендокринології репродукції і
адаптації Iнституту ендокринологiї та обмiну
речовин iм. акад.В.Н.Комiсаренка АМН України
Офiцiйнi опоненти доктор медичних наук, професор
Дзюрак Валерій Семенович
завiдувач кафедри урології
Київської медичної академiї пiслядипломної
освiти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
доктор медичних наук
Лучицький Євген Васильович
завiдувач відділу клінічної андрології
Iнституту ендокринологiї та обмiну речовин
iм. акад. В.Н. Комiсаренка АМН України
Провiдна установа Одеський державний медичний унiверситет
ім. М.І. Пирогова МОЗ України,
кафедра урологiї
Захист вiдбудеться “ 16 “ лютого 1999 р. о 13 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.615.01 Iнституту урологiї та нефрологiї АМН України (254053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9а).
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Iнституту урологiї та нефрологiї АМН України (254053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9а).
Автореферат розiсланий “ 15 “ cічня 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
доктор медичних наук БОЙКО М.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Рак передмiхурової залози (РПЗ) є найбiльш поширеним захворюванням чоловiкiв похилого та старечого вiку, а протягом останнього десятирiччя проявляє стiйку тенденцiю до збiльшення захворюваностi. У бiльшостi країн свiту та в Українi РПЗ обiймає друге мiсце серед онкоурологiчних захворювань. У зв’язку iз зростанням захворюваностi РПЗ є головною причиною смертi чоловiкiв похилого вiку (О.Ф. Возiанов, 1993, 1994, 1996; Л.П. Павлова, Н.О. Сайдакова, 1995; О.Л. Уманський, 1997; H.B. Carter, D.І. Coffey, 1990).
У зв’язку з безсимптомним клiнiчним перебiгом РПЗ у початкових стадiях, 70-80% хворих звертаються за медичною допомогою у III-IV стадiї захворювання, коли результати лiкування та прогноз значно гiршi. Радикальне хiрургiчне втручання може бути виконане лише у 10% хворих. Понад 80% хворих є гормонзалежними та позитивно реагують на лiкування естрогенними препаратами i/або кастрацiю. Суттєвим недолiком моноестрогентерапiї є необхiднiсть призначення високих доз препаратiв, що спричиняє виникнення тяжких кардiо-васкулярних та гепатотоксичних ускладнень. Виконання орхiектомiї обмежене через негативне ставлення бiльшостi пацiєнтiв до цiєї операцiї. П’ятирiчне виживання при розповсюдженому процесi складає вiд 30 до 45% (Н.Н. Трапезников, 1990). Таким чином, результати лiкування хворих на РПЗ залишаються незадовiльними, а подальший пошук методiв i схем лiкування триває.
У теперiшнiй час особливого значення при лiкуваннi прогресуючого РПЗ надається концепцiї повної андрогенної блокади. Одним з напрямкiв здiйснення цiєї концепцiї є пошук ефективних антиандрогенних преператiв з мiнiмальною побiчною дiєю. Це сприяло створенню нового класу сполучень - нестероїдних антиандрогенiв, до яких належить перший i єдиний вiтчизняний препарат - нiфтолiд.
Данi експериментальних дослiджень пiдтвердили високу антиандрогенну активнiсть цього препарату та показали, що фармакологiчний ефект нiфтолiду може посилюватись на фонi застосування мiнiмальних доз естрогенiв (П.В.Синицын та спiвавт., 1988). Потребує всебiчного вивчення клiнiчна ефективнiсть нового препарату у порiвняннi з вiдомими традицiйними лiкарськими засобами. Сьогоднi ще не опрацьований метод сполученого лiкування хворих на РПЗ нестероїдним антиандрогеном та малими дозами естрогенiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОМБIНОВАНА НИЗЬКОДОЗОВА ЕСТРОГЕН-АНТИАНДРОГЕННА ТЕРАПIЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО РАКУ ПЕРЕДМIХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок