Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕМОНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДЕМОНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Назва:
ДЕМОНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,74 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Українська демонологія як невід’ємна складова традиційної духовної
культури здавна привертала увагу дослідників


ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЯПКІНА Наталія Іванівна
УДК 811.161.2’373.2:398.41
ДЕМОНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
aвтореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Запоріжжя – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі українознавства Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
ПОПОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович,
Юридична академія МВС України (м. Дніпропетровськ),
професор кафедри українознавства
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ЖАЙВОРОНОК Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України,
провідний науковий співробітник
відділу загальнославістичної проблематики
та східнослов’янських мов
кандидат філологічних наук
ХОБЗЕЙ Наталія Василівна,
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, старший науковий співробітник, завідувач відділу української мови
Провідна установа: Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра української мови
Захист відбудеться “17” лютого 2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2, ауд. .
Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького національного університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2.
Автореферат розіслано “ 16 ” січня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук,
доцент Л.І. Кучеренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Українська демонологія як невід’ємний складник традиційної духовної культури здавна привертала увагу дослідників. Пошуки велися переважно в етнографічному, менше – у лінгвістичному напрямках. Етнографи фіксували автентичні свідчення носіїв культури і здійснювали описовий аналіз відповідного матеріалу (В.Гнатюк, М.Костомаров, І.Нечуй-Левицький, Я.Новицький, І.Огієнко, П.Чубинський та ін.). Лінгвісти зацікавилися українською демонологічною лексикою лише у ХХ ст. Предметом їхньої уваги стали походження, етимологія, мотиви номінації, творення, функціонування демонологічних назв (В.Білоусенко, А.Василенко, Л.Виноградова, Й.Дзендзелівський, Б.Кобилянський, О.Левкиївська, Т.Лукінова, М.Толстой, Н.Хобзей). Демонологічній лексиці присвячено окремі статті тлумачних, діалектних та етимологічних словників української мови.
У вітчизняній лінгвістиці цей прошарок лексики сучасної української мови не був предметом спеціального комплексного дослідження. Синтезовані дані етнографічних джерел, фольклору, художньої літератури, словників, лінгвістичних праць уможливлюють системний опис української демонології, яка й нині є відображенням світосприйняття українця, рис національного способу мислення, особливостей культури. У зв’язку з цим вивчення демонологічної лексики в контексті сучасного мовнокультурного дискурсу, репрезентації традиційних демонологічних персонажів у живомовному просторі з виокремленням різнорівневих культурних нашарувань і трансформацій є актуальним. Системний опис демонолексики є необхідним для виявлення тенденцій семантичного розвитку окремих номінацій (розширення, звуження значень, десемантизація тощо) та з’ясування особливостей функціонування демономенів у різножанрових і різностильових текстах. Актуальність лінгвістичного дослідження українських демонологічних назв зумовлена також потребами лексикографічного опису української народної культури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане в межах головного наукового напрямку роботи кафедри загального і слов’янського мовознавства Запорізького національного університету “Слов’янські мови в їх історичному розвиткові”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕМОНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок