Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

Назва:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,29 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОСЕНКО Юлія Вікторівна
УДК 811.111’37-11 (043.3)
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ
(на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Донецьк-2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі перекладу Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Швачко Світлана Олексіївна,
завідувач кафедри перекладу
Сумського державного університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Мартинюк Алла Петрівна,
професор кафедри теорії та практики перекладу
з англійської мови
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна;
кандидат філологічних наук, доцент
Чхетіані Тамара Дмитрівна,
доцент кафедри лексикології
та стилістики англійської мови
Київського національного лінгвістичного університету
Захист дисертації відбудеться 7 березня 2008 року об 11-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.11.051.04 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 5 лютого 2008 року
Вчений секретар кандидат філологічних наук,
спеціалізованої вченої ради доцент Н.В. Пирлік


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена дослідженню метакомунікативного блоку прощання (далі – МКБП) в англомовному художньому дискурсі: його функціональної, інформативно-змістовної, соціально-психологічної, мовної природи; сутності та комунікативних принципів МКБП, структури й прагматичних властивостей його одиниць.
Сучасний етап мовознавчих студій характеризується інтеграцією соціальних і гуманітарних наук, посиленим інтересом лінгвістів до комунікації загалом і метакомунікації зокрема, а також переорієнтацією прерогатив досліджень у напрямку антропоцентризму та дискурсивного аналізу (Н.Д. Арутюнова, О.Л. Бєссонова, В.І. Карабан, О.С. Кубрякова, А.Е. Левицький, М.Л. Макаров, А.П. Мартинюк, М.М. Полюжин, О.О. Селіванова, С.О. Швачко, P., G., H., D.). Новітній ракурс осмислення мовних явищ є діючим інструментом для вирішення численних проблем, серед яких значне місце посідає метакомунікація. У зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці питання метакомунікації викликає зацікавлення з боку учених комунікативно-функціональних студій (А. Вежбицька, Г.Г. Почепцов, Т.Д. Чхетіані, W.J. R. Meyer-Hermann, P. Watzlawick). Фатична метакомунікація як суттєвий чинник забезпечення передачі пропозиціонально значущої інформації характеризується широким спектром мовних одиниць, їх високою частотністю вживання. Вже впродовж декількох десятиліть вона перебуває у центрі уваги прагмалінгвістики, але й досі її остання фаза не була об’єктом комплексного дискурсивного аналізу. У ХХ ст. проблеми регулювання комунікації набувають особливої актуальності з огляду на те, що глобалізація й інформатизація суспільства стимулюють науку глибше досліджувати мовленнєве спілкування. Вибір об’єкту пояснюється зростанням ролі комунікації у сучасному світі з притаманною йому диверсифікацією, а також тим, що структурні та комунікативно-прагматичні особливості МКБП не набули на сьогодні всебічного лінгвістичного висвітлення.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена, по-перше, новітнім комплексним ракурсом аналізу МКБП, по-друге, прагматичною значущістю МКБП, який є невід’ємною складовою фатичної метакомунікації як інтеракціональної діяльності. Наукове завдання роботи полягає у дослідженні лінгвального статусу МКБП, його структури, семантики та прагматики на матеріалі англомовного художнього дискурсу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАКОМУНІКАТИВНОГО БЛОКУ ПРОЩАННЯ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок