Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА ЧАСТОТНИХ ФЛУКТУАЦІЙ МОД КВАЗІІЗОТРОПНОГО РЕЗОНАТОРА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА ЧАСТОТНИХ ФЛУКТУАЦІЙ МОД КВАЗІІЗОТРОПНОГО РЕЗОНАТОРА

Назва:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА ЧАСТОТНИХ ФЛУКТУАЦІЙ МОД КВАЗІІЗОТРОПНОГО РЕЗОНАТОРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,20 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Стукаленко Вікторія Віталіївна
УДК 535.56:535.012:537.632.3:535.327:
537.871.7:535.417.2:535.232
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА ЧАСТОТНИХ
ФЛУКТУАЦІЙ МОД КВАЗІІЗОТРОПНОГО РЕЗОНАТОРА
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі оптики фізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Конончук Георгій Лукич,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, фізичний факультет,
пенсіонер
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
Григорук Валерій Іванович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
декан радіофізич-ного факультету,
завідувач кафедри кван-тової радіофізики
доктор фізико-математичних наук, професор,
Фекешгазі Іштван Вінцейович,
Інститут фізики напівпровідників
імені В.Є. Лашкарьова НАН України,
завідувач відділу нелінійних оптичних систем
Провідна установа: Інститут фізики НАН України, м. Київ
Захист відбудеться "28"березня2005р.о1630годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.23 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: , м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 2, корпус , ауд.200
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий "25 " лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д .001.23
доктор фізико-математичних наук, професор Л.В. Поперенко


ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
актуальність теми. Знання відгуку випромінювання лазера на зміну його параметрів необхідне принаймні в таких важливих для практики випадках: при реалізації способів внутрішньої діагностики активного середовища лазера, при аналізі стабільності випромінювання, при здійсненні ефективних способів внутрішньої модуляції випромінювання. В сучасній науці і техніці широкого застосування набули двочастотні газові лазери з ортогональною поляризацією хвиль. Вико-ристання таких лазерів лежить в основі так званих гетеродинних вимірю-валь-них систем. При цьому актуальною є проблема стабілізації харак-теристик випромінювання цих лазерів. більшість систем стабілізації випромінювання двомодових лазерів базується на однозначності зв'язку між частотами генерації та міжмодового биття, рівності інтенсивностей ортогональних мод. Разом з тим, як показав багаторічний досвід застосування таких систем стабілізації, стабільність частоти випромінювання серійних лазерів виявилася на два порядки гіршою, ніж передбачалось. Тому важливою задачею є дослідження режимів двочастотної генерації, які забезпечують високу стабільність поляризації, різницевої частоти і інтенсивності мод, разом з можливістю ефективної стабілізації їхніх частот випромінювання. існують фізичні причини, які не можуть бути усунені покращенням технології виготовлення лазерів, зокрема, слід враховувати співвідношення між дисперсією і підсиленням в активному середовищі, взаємодію атомів через співудари, нелінійну взаємодію атомів з потужною монохроматичною хвилею. Динаміка нелінійних процесів, які відбуваються в плазмі газового розряду, веде до зміни положення площини поляризації лазерних мод. суттєву роль відіграє вплив на положення площини поляризації мод лазера слабких магнітних полів, зеєманівське розщеплення рівнів в таких полях значно менше допплерівської ширини лінії, величина яких такого ж порядку або дещо перевищує величину магнітного поля Землі, тощо. Дослідження впливу такого роду чинників на стабільність вихідних параметрів випромінювання лазера є актуальною задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках проекту №  БФ051-06 “Дослідження прояву міжмолекулярної взаємодії в оптичних спектрах невпорядкованих систем та її впливу на модовий склад лазерного випромінювання” комплексної наукової програми “Фізичні процеси в центрах поглинання та люмінесценції кристалічних та невпорядкованих середовищ з p-, d- та f-елементами”, № держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА ЧАСТОТНИХ ФЛУКТУАЦІЙ МОД КВАЗІІЗОТРОПНОГО РЕЗОНАТОРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок