Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ДВОВИМІРНИЙ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕПЛООБМІНУ

ДВОВИМІРНИЙ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕПЛООБМІНУ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ДВОВИМІРНИЙ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕПЛООБМІНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,86 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ
імені А. М. ПІДГОРНОГО
Гармаш Наталія Григорівна
УДК 539.3
ДВОВИМІРНИЙ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕПЛООБМІНУ
01.02.04 механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі вібраційних та термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМаш НАН України)
Наукові керівники доктор технічних наук, академік НАН України,
Підгорний Анатолій Миколайович, директор
Інституту проблем машинобудування НАН України;
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник
Гонтаровський Павло Петрович,
Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти доктор технічних наук, професор
Синєкоп Микола Сергійович,
Харківська державна академія технології та
організації харчування, завідувач кафедрою вищої математики;
кандидат технічних наук, доцент
Хавін Геннадій Львович,
Харківський державний політехнічний університет,
доцент кафедри технології машинобудування та
металорізальних верстатів
Провідна установа Інститут проблем міцності НАН України, відділ математичного
моделювання і аналітичного аналізу розв'язання задач механіки
деформівного твердого тіла, м.Київ
Захист відбудеться “ 30 “ березня 2000 р. о 14 годині на засіданні вченої ради Д 64.180.01 в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України за адресою:
61046, Харків-46, вул. Дм. Пожарського, 2/10.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України за адресою: 61046, Харків, вул. Дм. Пожарського, 2/10.
Автореферат розісланий “ 25 “ лютого 2000 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук Б. П. Зайцев


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З розвитком техніки підвищуються вимоги до надійності конструкцій, що проектуються. В зв’язку з цим зростає значення правильної оцінки їх термонапруженого стану. Оскільки у більшості механізмів передача зусиль між деталями здійснюється за допомогою контакту, а їх температура і міцність визначається характером розподілу контактного тиску, стає актуальною побудова уточнених моделей і методів розрахунку конструкцій в термоконтактній постановці.
Серед різноманітних постановок та результатів дослідження задач взаємодії, термоконтактні задачі є одними з найбільш складних і найменш вивчених, а тому очевидна необхідність створення ефективних методів їх розв’язання. Головна складність розрахунків полягає в тому, що температурна задача зв’язана з задачею механіки через спочатку невідомі умови контакту, оскільки напружено-деформований стан (НДС) деталей і характер їх взаємодії залежать від розподілу температур, а температурне поле, в свою чергу, визначається умовами контакту. Додаткові труднощі вносять фізична і геометрична нелінійність, а також нестаціонарність контактних задач із змінними областями контакту й просковзування.
Дисертаційна робота присвячена розробці методики розрахунку двовимірних контактних задач із врахуванням теплообміну між співдотичними поверхнями. Запропонований метод базується на застосуванні нової моделі контактного шару, яка дозволяє враховувати вплив термічної провідності контакту, контактного тиску та чистоти обробки поверхні (висоти мікронерівностей) на характер термонапруженого стану конструкцій при розв’язанні задач за допомогою методу скінченних елементів (МСЕ). Розроблений підхід використаний для аналізу напруженого стану ряду технічних з’єднань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відділі вібраційних та термоміцносних досліджень ІПМаш ім. А. М. Підгорного НАН України в 1994-1999 р.р. у відповідності з державними темами: №119 "Розробка теоретичних моделей і обчислювальних засобів аналізу динамічної і тривалої міцності енергомашинобудівних конструкцій", №207 "Розробка фундаментальних основ і комплексу прикладних програм забезпечення статичної і динамічної міцності, оптимального проектування, довговічності і діагностики залишкового ресурсу енергомашин з врахуванням початкових і придбаних дефектів" та пошуковою темою "Комплексна оцінка ресурсу елементів машин при втомі".

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ДВОВИМІРНИЙ СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕПЛООБМІНУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок