Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> теоретичні засади та Методи моделювання ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

теоретичні засади та Методи моделювання ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Назва:
теоретичні засади та Методи моделювання ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,97 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІя НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
Данилюк Олександр Володимирович
УДК: 621.311.1
теоретичні засади та Методи моделювання ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Спеціальність: 05. 14. 02 – Електричні станції, мережі і системи
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі електричних мереж і систем
Національного університету “Львівська політехніка” МОН України
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, с.н.с.
Володимир Миколайович Авраменко,
Інститут електродинаміки НАН України,
завідувач відділу – аналізу режимів електроенергетичних систем;
доктор технічних наук, с.н.с.
Владислав Григорович Дерзський,
Інститут проблем моделювання в енергетиці
НАН України, провідний науковий співробітник
відділу технічної діагностики;
доктор технічних наук, професор
Петро Дем’янович Лежнюк,
Вінницький державний технічний університет,
завідувач кафедри електричних станцій та систем.
Провідна установа: | Донецький національний технічний університет,
(кафедра електричних станцій) МОН України.
 
Захист відбудеться “ 07 ” жовтня 2003 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН України за адресою: 03680, Київ-57, пр. Перемоги, 56, тел.: 456-91-15.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту електродинаміки НАН України за вищевказаною адресою.
Автореферат розісланий “ 23 ” травня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
О.І. Титко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Виходячи з умов єдності та неперервності процесів виробництва, перетворення, пересилання, розподілу та споживання електричної енергії, керуючись базовими принципами системології, електро-енергетичну га-лузь за сукупністю властивих їй ознак відносять до класу “великих систем”. Дослідження таких систем та керування процесами, що мають місце в них, мож-на забезпечити лише за умов повномасштабного впровадження сучасних інфор-маційних комп’ютерних технологій, які за своїм змістом виділяються в окрему підсистему.
Розвиток та широке впровадження обчислювальної техніки в усіх напрямках життєдіяльності людини загалом і електроенергетики зокрема, передбачає зворотній зв’язок, зміст якого полягає у встановленні нових вимог як до самої обчислювальної техніки та показників її функціонування, так і до супроводжуючого системного та прикладного програмного забезпечень.
Різні технологічні принципи та умови функціонування окремих еле-ментів електро-енергетичних систем (ЕЕС) (з якими, наприклад, пов’язані теплові, елект-ричні процеси, клі-матичні умови, тощо) не дозволяють використати однознач-ність чи (і) загальнотипо-вість методів математич-ного моделювання як окремих під-сис-тем, так і системи загалом. Тому традиційно склалося так, що для кож-ного з елементів (чи групи технологічно споріднених), як окремих підсис-тем, автоном-но формувалися математичні моделі відповідної степені адек-ватності, виходячи з наявного інформацій-но-го забезпечення. Для врахування взаємовпливів, за необ-хід-ності сумісного дослідження процесів для двох чи більше суміжних підсистем, ці математичні моделі об’єднувалися в математичні макромоделі.
Такий підхід до моделювання був частково вимушеним, зумовленим техно-ло-гічними обмеженнями можливостей існуючих на той час засобів обчислюваль-ної техніки, які в свою чергу стримували розвиток нових методів моделювання.
На сучасному етапі розвитку науки і техніки, коли широкого впро-вадження і використання вже набули нові інформаційні комп’ютер-ні технології, можливості моделювання складних систем, до яких належать і ЕЕС, вийшли на рівень засобів штуч-ного інтелекту, де крім повномасштабного симулювання функціонуван-ня та розвитку систем враховується евристика самої моделі. Зокрема, застосування штучних нейронних мереж (ШНМ) в якості інтегруючого фактора доз-волить забезпечити узгодження та взаємозв’язок між окремими спеціалізованими моделями, а також здійснити моделювання взаємовпли-вових процесів різної фізичної природи, що мають місце в окремих підсистемах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: теоретичні засади та Методи моделювання ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок