Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ФОРВАРДНИХ УГОД НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ФОРВАРДНИХ УГОД НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ФОРВАРДНИХ УГОД НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,14 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім.В.М.КОРЕЦКОГО
ЧИЖМАРЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 347.451.2
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ФОРВАРДНИХ
УГОД НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Калакура Віктор Ярославович,
Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доцент
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Луць Володимир Васильович, Прикарпатський університет ім.Стефаника, завідувач кафедрою.
кандидат юридичних наук Венецька Марина Віталіївна, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа
Львівський державний університет ім.І.Франка, кафедра цивільного права і процесу, Міністерство освіти і науки України, м.Львів
Захист відбудеться “25” грудня 2000 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України за адресою: 01001, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України за адресою: 01001, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий “23” листопада 2000 року.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради І.М.Кучеренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. “Форвардний договір” – це поняття, яке широко застосовується у цивільному праві багатьох країн як правовий інститут, але в Україні, в силу економіко-політичних причин, воно майже було забутим. Розвиток суспільно-економічних відносин, відмова від адміністративно-командної системи економіки та впровадження ринкових відносин в Україні потребує докорінного реформування законодавства, яке визначає засади функціонування інститутів ринкової інфраструктури. Одним із елементів нової економічної системи є товарні біржі, які забезпечують функціонування оптового ринку сільськогосподарських, сировинних, паливно-мастильних та інших товарів.
З метою належного правового регулювання цивільних відносин, що виникають в зв’язку з укладенням на товарних біржах форвардних договорів, необхідно провести значну реформу біржового законодавства в Україні. Прийнятий 10 грудня 1991 року Закон України “Про товарну біржу” вперше в Україні визначив юридичну природу та врегулював процес укладення форвардних договорів. Однак застосування цього закону показало його неповноту та недосконалість через відсутність чіткого визначення поняття форвардного договору та учасників процесу укладення форвардних договорів, неврегульованість предмету цих договорів та особливостей місця укладення і т.д. Крім того, відсутність належної правової бази щодо регулювання правовідносин, які виникли в зв’язку з укладенням форвардних договорів, є однією з перешкод на шляху до створення в Україні мережі міжбіржової форвардної торгівлі та інтеграції українських товарних бірж у систему міжнародної міжбіржової торгівлі.
Ці обставини викликали потребу глибокого і детального вивчення проблем, пов’язаних із форвардними договорами, та підготовки на цій основі науково обгрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України. Задля досягнення поставленої мети необхідно було врахувати як світовий досвід, так і національну специфіку, обумовлену, насамперед, особливостями сучасного економічного стану України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження пов’язаний з Основними напрямками наукових досліджень в галузі держави і права на 1998-2000 роки, що були обговорені на засіданні Президії та загальних зборах відділень Академії правових наук України і затвердженні загальними зборами Академії 19 березня 1998 року.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ФОРВАРДНИХ УГОД НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок