Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,66 KB
Завантажень:
388
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Іоннікова Ірина Анатоліївна
УДК 349.22:331.108.644.7
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
Спеціальність 12.00.05 — трудове право;
право соціального забезпечення
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків — 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник
Хуторян Наталія Миколаївна,
провідний науковий співробітник Інституту держа-ви і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Пилипенко Пилип Данилович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права.
кандидат юридичних наук, доцент
Жернаков Володимир Володимирович,
Національна юридична академія України ім. Яро-слава Мудрого, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення.
Провідна установа:
Одеська національна юридична академія Міністер-ства освіти і науки України, кафедра трудового права та права соціального забезпечення, м. Одеса.
Захист відбудеться " 17 " грудня 2004 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Національного університету внутрішніх справ за адресою: пр. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Націо-нального університету внутрішніх справ за адресою: пр. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080.
Автореферат розісланий "15 " листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ю.І. Чалий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У процесі побудови правової держави особливо гостро постає питання про надійний захист трудових прав громадян. Дер-жавні гарантії захисту прав громадян від незаконного звільнення закріплені у статті 43 Конституції України. Для належного забезпечення цих гарантій необхідно ґрунтовно оновити трудове законодавство та привести його норми у відповідність до ринкових відносин і міжнародних стандартів. Відповідних змін потребує і законодавство, що регулює особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Існуюче законодавство про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в основному формувалось до внесення істотних змін та доповнень у законодавство про працю. Особливе значення для вдосконалення правового регулювання відносин у галузі праці при переході рес-публіки до ринкової економіки й захисту трудових прав громадян від
незаконного звільнення, зокрема, мало прийняття таких важливих законо-давчих актів, як Закони України "Про зайнятість населення", "Про дер-жавну службу", "Про професійні спілки, їх права, та гарантії діяльності", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та ін. Суттєві зміни були внесені до чинного Кодексу законів про працю з дня проголошення незалежності України, у тому числі і щодо правового регулювання звільнень працівників з ініціативи роботодавця.
У зв’язку з прийняттям цих та інших нормативних актів сутність багатьох норм чинного трудового законодавства застаріла і на сьогодні не в повній мірі відображує потреби правової регламентації суспільних відносин, у тому числі й відносин, які виникають при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця. Підготовка проекту нового Трудового кодексу України та прийняття його вимагає удосконалення проекту ко-дексу в цілому і кожного з його розділів, одним із яких є розділ, що регулює припинення трудових правовідносин та звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Важливим завданням у цьому зв’язку є підвищення гарантій для працівників з метою захисту їх від незаконного звільнення.
Слід зазначити, що питання про припинення трудових правовідносин і, зокрема, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
завжди знаходились в центрі уваги вчених правознавців. Різні аспекти правового регулювання підстав звільнення працівників досліджували такі вчені, як М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок