Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,17 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Рівненський державний гуманітарний університет
Вітюк Надія Романівна
УДК 371.132:37.015.3
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Рівне – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор психологічних наук,
професор Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна,
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри соціальної психології
Офіційні опоненти: дійсний член АПН України,
доктор психологічних наук,
професор Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С. Костюка
АПН України, директор
кандидат психологічних наук,
доцент Дмитренко Анатолій Костянтинович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри психології
Провідна установа: Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, кафедра
психології та педагогіки, Міністерство освіти
і науки України, м. Київ
Захист відбудеться 3 липня 2002 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33028, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Рівненського державного гуманітарного університету за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Остафова, 31.
Автореферат розісланий 2 червня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Осьмак Л.П.
Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку українського суспільства, яке переживає кардинальні зміни в усіх сферах свого буття, суттєво підвищує вимоги до рівня професіоналізму випускників вищих навчальних закладів. За таких обставин національна школа потребує педагога, здатного до нестандартних дій, до використання новітніх технологій навчання, до принципової переорієнтації на гуманізацію та демократизацію взаємин між учасниками педагогічного процесу, до творчого підходу у розв’язанні педагогічних завдань, що, у свою чергу, вимагає відповідного розвитку комунікативних можливостей педагога. У зв’язку із цим, вирішення проблеми дослідження психологічних особливостей, що визначають формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів, набуває сьогодні особливого значення.
В останні роки з’явилося багато робіт, у яких безпосередньо чи у зв’язку із вивченням інших проблем досліджуються питання комунікативної активності особистості. В численних працях вітчизняних та зарубіжних авторів (А.В. Батаршев, Г.С. Васильєв, В.П. Казміренко,
Л.М. Карамушка, А.А. Кідрон, Л. Кельман, Н.Л. Коломінський, С.Д. Максименко, Г. Міллер,
К.К. Платонов, К.Роджерс, М. Форверг, Я.І. Шкурко та ін.) по-різному розуміється роль і місце комунікативних здібностей в становленні і розвитку особистості. Це поняття наповнюється особливим змістом стосовно проблеми зазначених здібностей у педагогічному спілкуванні
(О.О. Бодальов, В.А. Кан-Калік, Н.В. Кузьміна, О.О. Леонтьєв, Р.С. Нємов, Л.Е. Орбан-Лембрик, Г.В. Попова, Л.О. Савенкова, М.В. Савчин, В.А. Семиченко, С.В. Терещук, М.В. Тоба, Т.Д. Щер-бан, Т.С. Яценко та ін.).
Важливе значення для дослідження означеної проблеми мають праці, в яких розглядаються питання, пов’язані з онтогенетичним розвитком спілкування (Л.С. Виготський, І.С. Кон, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Т.О. Піроженко, Л.С. Рубінштейн та ін.), механізмами регуляції та саморегуляції особистості (М.Й. Боришевський, О.В. Киричук, С.Д. Максименко та ін.), особливостями міжособистісної взаємодії у навчальному колективі (Н.П. Анікеєва,
А.Б. Добрович, Ю.М. Ємельянов, Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель, В.А. Семиченко, Л.А. Петровська та ін.), національною спрямованістю освіти (А.К. Дмитренко, В.П. Москалець, М.І. Пірен,
М.В. Савчин, М.Г. Стельмахович, Р.П. Скульський та ін.).
Незважаючи на те, що проблема формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів знайшла своє висвітлення у ряді наукових праць, окремі аспекти означеної проблематики залишаються ще недостатньо вивченими.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок