Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ У ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ У ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Назва:
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ У ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,12 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
ДЯДЮК МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 339.13:330.131.7
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ
ОПЕРАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ У ПІДПРИЄМСТВАХ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Спеціальність 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській державній академії технології та організації харчування Міністерства освіти і науки України на кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі.
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор
Власова Наталія Олексіївна
Харківська державна академія технології та організації
харчування, зав. кафедрою економіки підприємств
харчування та торгівлі
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Омелянович Лідія Олександрівна Донецький державний університет економіки і торгівлі Міністерства освіти і науки України, зав. кафедрою фінансів і банківської справи
кандидат економічних наук, доцент Багатир Олексій Євгенійович
Харківський національний університет ім. Каразіна В.Н., доцент кафедри фінансів і кредиту
Провідна установа
Львівська комерційна академія Укоопспілки, м. Львів
Захист відбудеться 24 травня 2002 року о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.64.088.02 в Харківській державній академії технології та організації харчування за адресою:
61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної академії технології та організації харчування за адресою:
61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий 19 квітня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Грінько А.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Економічна категорія ризику, яка є невід’ємною складовою ринкових відносин, набула риси об'єктивності в умовах сучасного функціонування економіки України. В наш час господарський ризик значно посилюється тому, що поряд з типовими ризиками для нормально функціонуючої ринкової економіки, виникають ризики, котрі викликаються різноманітними кризовими явищами, відсутністю чіткої законодавчої бази, нестабільністю економічного, політичного, соціального розвитку, нерівністю темпів інфляції, використанням застарілих технологій і устаткування, низькою економічною культурою.
Підприємцям, що розробляють стратегію і тактику організації і розвитку своєї справи, украй необхідні знання теорії ризиків та її практичного застосування, без яких ефективне ведення бізнесу є неможливим. Чим складніші та глибші ринкові перетворення, тим злободеннішими є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію щодо його аналізу, моделювання та прогнозування.
Підприємства торгівлі у значній мірі піддаються ризику господарської діяльності в силу галузевої специфіки, що вимагає від них зосередження уваги на всебічному вивченні проблеми ризику.
Різноманітні аспекти ризику знайшли відображення у наукових працях відомих вітчизняних учених: І.О. Бланка, В.В. Вітлінського, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, С.І. Наконечного, О.Л. Устенко, В.В. Черкасова, О.І. Ястремського, зарубіжних науковців Шарпе У., Бачкаї Т., Месена Д., Базела Р., Брігхема Е., М.С. Абрютіної, О.П. Альгіна, І.Т. Балабанова, Г.Б. Клейнера, Б.А. Райзберга, О.Л. Стоянової, М.М. Крейніної, В.В. Ковальова та ін.
Аналіз публікацій щодо проблеми ризику виявив неоднозначність у трактуванні його змісту, характеристиці його рис, властивостей і елементів, підходах до оцінки та керування. Теоретичні та прикладні дослідження ризику є недостатніми і не відзначаються комплексністю рішення проблеми. Разом з тим, питання, пов'язані з ризиком у торгівлі, загострюються й у багатьох випадках не знаходять рішення, що вимагає поглиблення теоретичних і методичних основ, обумовлених специфікою комплексного прояву ризику в торгівлі та розширення практичних рекомендацій відповідно до логіки функціонування підприємств галузі.
Недостатнє теоретичне дослідження проблем ризику у торговельній діяльності, їх практична значущість у забезпеченні життєздатності підприємств торгівлі визначили вибір теми дисертації, її мету, завдання і напрямки досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ОПЕРАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ У ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок