Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (на прикладі Закарпатської області)

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (на прикладі Закарпатської області)

Назва:
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (на прикладі Закарпатської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,26 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Молнар Олександр Сергійович
УДК 338.48(477.87)
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
(на прикладі Закарпатської області)
Спеціальність: 08.02.03 – Організація управління,
планування та регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ужгород – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – | доктор економічних наук, професор
Пітюлич Михайло Іванович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Євдокименко Валерій Кирилович,
Буковинський інститут,
перший проректор
кандидат економічних наук
Полюга В’ячеслав Олексійович,
Інститут регіональних досліджень
НАН України,
науковий співробітник
Провідна установа: | Львівський національний університет ім. І.Франка МОН України, кафедра економіки підприємства
Захист відбудеться 27 червня 2006 р. о 14-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.61.051.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, ауд.47.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.
Автореферат розісланий “___” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої
ради, к.е.н., доцент О.Г. Чубарь
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Науково обґрунтована державна політика координації діяльності в рекреаційно-туристичній сфері повинна відігравати вирішальну роль у забезпеченні сталого розвитку економіки країни. Особливо актуальним у сучасних умовах є розробка механізму обґрун-ту-вання та прийнят-тя управлінських рішень з питань активізації туристичного бізнесу через удосконалення форм і методів координування напрямів інвестиційного забезпечення туристично-рекреаційного комплексу (ТРК) як на макро-, так і на мікрорівні, та задіяння ефективних важелів управління інвестиційними процесами.
Активізація туристично-рекреаційної діяльності тісно пов’язана зі створенням відповідного економічного середовища. У сучасних умовах активізація діяльності ТРК повинна ґрунтуватися на розширенні можливостей регіонального регулювання туристичних процесів, гнучкому поєднанні його з заходами на макроекономічному рівні управління.
Проблеми функціонування ТРК знайшли своє відо-бра-жен-ня в науко-вих дослідженнях: специфіка використання, умови та стан освоєння туристично-рекреаційного потенціалу, принципи функціо-нування під-при-ємств ТРК, організа-ція їхньої ді-яль-ності у ринко-вих умовах, класифікація форм і видів туристично-рекреаційної діяльності, світовий до-с-від її організації, переваги і недоліки залучення у ТРК ін-ве-с-тиційних ресурсів висвітлені у наукових працях таких вітчизняних і зару-біж-них уче-них як, К.Борисова, Дж.Боузна, А.Гели, В.Глава-ць-кого, Л.Гринів, Б.Да-ни--лишина, М.Долішнього, В.Євдокименка, І.Зорі-на, В.Квартальнова, М.Козоріз, Ф.Котлера, В.Крав--ціва, О.Кузьміна, О.Любіцевої, Дж.Май-кенза, В.Мацо-ли, В.Мікловди, Н.Недашківсь-кої, М.Нудельмана, В.Пав-лова, Г.Па-пі-ряна, М.Пітюлича, В.Сеніна, С.Харічкова, О.Шаблія та інших.
Методологія розробки і реалізації державної та регіональної політики розвитку рекреації та туризму знайшла відображення у дослідженнях М.Долішнього, В.Євдокименка, В.Кравціва, М.Габреля, Л.Гринів, П.Жука, С.Трохимчука, В.Мацоли та інших.
Однак в Україні досліджено далеко не всі питання теоретичних та методологічних засад координації розвитку й активізації діяльності підприємств туристично-рекреаційного комплексу. Практично не розглядаються напрями проведення діагностики внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування рекреаційної сфери, вивчення сильних і слабких сторін його діяльності, що сприяло б об’єктивній оцінці потенціалу зростання ТРК, з’ясуванню проблем розвитку та здійсненню оптимального вибору його стратегічної орієнтації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (на прикладі Закарпатської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок