Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ У ПІРОЛІЗНИЙ ГАЗ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ У ПІРОЛІЗНИЙ ГАЗ / сторінка 3

Назва:
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ У ПІРОЛІЗНИЙ ГАЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,05 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Практичне значення отриманих результатів:
1.
Розроблено алгоритм і програмне забезпечення для математичного моделювання технологічного процесу переробки вугілля у піролізний газ, які дозволяють досліджувати динамічні режими ТП по різних каналах управління і застосовувати при побудові і дослідженні систем управління розглянутим об'єктом методи сучасної теорії управління.
2.
Створено цифрову багатозв'язну систему оптимального управління технологічним процесом переробки вугілля у піролізний газ з використанням методів інтелектуального управління, яка орієнтована на застосування сучасних засобів автоматизації.
3.
Розроблено програмний комплекс для дослідження якісних характеристик системи управління, а також оцінки впливу часових параметрів промислової шини на функціонування розподіленої системи управління ТП переробки вугілля у піролізний газ.
4.
Запропоновано типову структуру технічних засобів для реалізації розподілених систем управління об'єктами даного класу на основі сучасної мікропроцесорної інтелектуальної елементної бази і промислових мережних технологій.
Результати роботи використані при розробці проекту “Реконструкція 1-ої черги Слов'янської ТЕС з установкою 125 МВт із котлами ЦКШ” у Донецькому проектно-розвідувальному і науково-дослідному інституті “Теплоелектропроект”; при розробці проектів автоматизації складних хіміко-теплових об'єктів на ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"; у науково-дослідній роботі й у навчальному процесі кафедри “Автоматика і телекомунікації” ДонНТУ.
Особистий внесок здобувача. Автором особисто розроблені математичні моделі технологічного процесу переробки вугілля у піролізний газ на установках із ЦКШ і його складових технологічних модулів, що представлені у вигляді передатних функцій і в просторі станів; дворівнева система управління розглянутим ТП як багатозв'язним багатомірним об'єктом; алгоритм оптимального управління ТП із використанням нейронних мереж для корекції управляючих впливів; структура і алгоритм для розподіленої системи управління установкою із застосуванням промислових мережних технологій.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційних досліджень повідомлені, обговорені і одержали схвалення на наступних конференціях: на Міжнародній конференції з управління “Автоматика - 2003” (Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, 2003 р.); на II науково-практичній конференції “Донбас-2020: Наука і техніка – виробництву” (Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, 2004 р.); на Міжнародній конференції з управління “Автоматика - 2004” (Національний університет харчових технологій, м. Київ, 2004 р.); на Міжнародній конференції з управління “Автоматика - 2005” (Харківський національний технічний університет, м. Харків, 2005 р.).
Публікації. За результатами дисертації опубліковані 10 друкованих праць, у тому числі 5 у наукових виданнях, затверджених ВАК України, і 3 у тезах доповідей на науково-технічних конференціях.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів і висновку, викладених на 162 сторінках машинописного тексту, ілюстрованого 72 рисунками. Робота містить 12 таблиць, список використаної літератури з 148 найменувань і 4 додатки на 38 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульована мета, перераховані основні наукові положення і практичне значення, які виносяться на захист.
У першому розділі – “Стан питання, основні цілі і задачі дослідження” розглянута як складна взаємозалежна структура технологічна схема одержання піролізного газу методом напівкоксування на установках з циркулюючим киплячим шаром,, виявлені її особливості; викладена характеристика технологічного процесу переробки вугілля у піролізний газ як об'єкта управління; виконано аналіз існуючих систем управління об'єктів даного класу, обґрунтовано прийнятий напрямок розробок, мета і задачі дослідження.
Типова схема установки з циркулюючим киплячим шаром (ЦКШ) по переробки вугілля у піролізний газ методом напівкоксування представлена на рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ У ПІРОЛІЗНИЙ ГАЗ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок