Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,61 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 631.51:[631.559:633.63](477)
ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.01 – загальне землеробство
А т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ – 2008
Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана на кафедрі землеробства Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УААН
Будьонний Юрій Васильович
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН
Лебідь Євген Макарович,
Інститут зернового господарства УААН, директор;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Максимчук Іван Пантелеймонович,
Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, доцент кафедри землеробства і гербології (м. Київ).
Захист дисертації відбудеться 12.06.2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.804.02 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25.
Автореферат розісланий 06.05.2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. О. Мицик
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Негативний вплив інтенсивного полицевого обробітку на грунт, який традиційно застосовувався в польових сівозмінах при вирощуванні всіх культур, спонукав до пошуку систем основного обробітку, які б зберігали і підвищували природну родючість грунту, забезпечуючи отримання високих стабільних урожаїв цукрових буряків, що є основною технічною культурою зони. В цьому взаємозв’язку дуже перспективним вважається ґрунтозахисний обробіток із застосуванням знарядь безполицевого типу. Але вузький спектр досліджуваних знарядь безполицевого обробітку та суперечливість наявних результатів про їх дію в конкретних грунтово-кліматичних умовах проявили актуальність дослідження впливу основного обробітку такими новими недостатньо вивченими безполицевими знаряддями, як стояки СибІМЕ, ПРН-31000 та чизель ПЧ-2,5 на продуктивність цукрових буряків в умовах Лівобережного Лісостепу України. Вирішення питання вибору оптимальних заходів основного обробітку грунту під цукрові буряки в системі обробітку в сівозміні є актуальним питанням впровадження ґрунтозахисного обробітку в Лівобережному Лісостепу України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з тематичним планом наукових досліджень кафедри землеробства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва і державним завданням за № 0194U012991 („Розробити і впровадити в умовах Лівобережжя Лісостепу грунтозахисні ресурсозберігаючі системи обробітку грунту в польових сівозмінах на основі сучасного комплексу грунтообробних машин і знарядь”).
Мета та завдання досліджень. Мета досліджень полягає у встановленні оптимального способу основного обробітку грунту під цукрові буряки у зерно-паро-просапній сівозміні з точки зору його грунтозахисного та енергозбережного ефекту й формування високих і сталих урожаїв цукрових буряків в умовах Лівобережного Лісостепу України.
Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:
-
виявити закономірності зміни основних показників родючості чорнозему типового (водно-фізичних, поживного режиму, біологічної активності) в залежності від різних способів безполицевого обробітку грунту;
-
установити вплив досліджуваних способів основного обробітку грунту на рівень забур’яненості посівів цукрових буряків;
-
визначити продуктивність і якість коренеплодів цукрових буряків залежно від способів основного обробітку грунту;
-
дати економічну та енергетичну оцінки результатів вирощування цукрових буряків із застосуванням досліджуваних способів обробітку грунту;
-
розробити рекомендації щодо впровадження раціональних способів основного обробітку грунту, що забезпечать грунтозахисний та енергозбережний ефект, а також високу продуктивність цукрових буряків для умов Лівобережного Лісостепу України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок