Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії)

РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії)

Назва:
РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,60 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. Мечникова
УВАРОВА Олена Олександрівна
УДК 94(477.72/.74+477.65):327.82(=14)"18/19"(043.3)
РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА”
ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ
В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ.
(на матеріалах Херсонської губернії)
07.00.02 – Всесвітня історія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
САМОЙЛОВ Федір Олександрович,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова,
завідувач кафедри нової та новітньої історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент
ГЕДЬО Анна Володимирівна,
Донецький національний університет,
професор кафедри історіографії, джерелознавства,
археології та методики викладання історії
 
кандидат історичних наук, доцент
ШЕВЧУК Микола Андрійович,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова,
завідувач кафедри історії та світової політики
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії Росії
Захист відбудеться “22червня 2007 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 по захисту дисертацій в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (адреса: 65082 м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 12, ауд. 9).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65082 м. Одеса, вул. Преображенська, 24).
Автореферат розісланий “18” травня 2007 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор Дзиговський О. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Історія греко-російських відносин нараховує багато століть. Дисертаційне дослідження присвячене одному з яскравих і насичених періодів у цих віковічних взаєминах – кінцю XVIII – першій третині ХІХ ст., а саме – російській “політиці покровительства” грецьким іммігрантам у південноукраїнські землі у складі Російської імперії.
Актуальність теми зростає у зв’язку із потребою європейських держав в уточненні свого місця у світовому співтоваристві, ефективного вирішення проблем у сфері національної політики, для чого потрібно мати повні й об’єктивні уявлення щодо соціально-політичної та етнічної історії. Сьогодні успішний розвиток культурно-побутових і соціальних процесів залежить від того, наскільки глибоко будуть усвідомлені коріння соціокультурної специфіки, яка протягом століть обумовлювала особливості розвитку Російської імперії та народів, які входили до її складу.
Поліетнічність залишається найбільш яскравим маркером досліджуваного регіону, вона зумовлена інтенсивністю багатьох процесів: демографічних, міграційних, соціальних, політичних, економічних. Ця специфіка має глибоке історичне та соціально-політичне коріння, тому з’ясування причин змін на етнічній мапі регіону, дослідження чинників та механізму міжетнічних взаємин, аналіз історії соціально-економічного й культурного розвитку переселенських груп є однією з актуальних проблем історичної науки.
Греки-іммігранти, подібно до інших іноземних переселенських меншин, посідали порівняно привілейоване становище серед підданих Російської імперії. В сучасних умовах етнонаціонального відродження стабільність взаємин “національні меншини – держава” багато в чому залежить від збалансованості старих очікувань, з одного боку, і усвідомлення національними меншинами свого нового статусу в нових історичних реаліях, з іншого.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова “Питання нової та новітньої історії: глобальний та регіональні аспекти” (№ , держреєстрація № 0101U008294).
Мета роботи полягає в реконструкції цілісної картини впливу російської “політики покровительства” на процеси переселення та облаштування грецьких іммігрантів на півдні Російської імперії в кінці XVIII – першій третині ХІХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок