Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії)

Загрузка...

РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії) / сторінка 4

Назва:
РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,60 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
); “Нації та міжнаціональні відносини в історії людства очима молодих дослідників” (Донецьк, 19–20 березня 2003 р.); “Тернівка та проблеми вивчення історії і культури болгар і греків Півдня України” (Миколаїв, 4–5 жовтня 2003 р.); “Українська періодика: історія і сучасність” (Львів, 24–26 жовтня 2003 р.); “Археологія та етнологія Східної Європи: крок молоді у ХХІ століття” (Донецьк, 15–16 жовтня 2004 р.); IV Международен семинар “Университетски четения и изследования по българска история” (Смолян, Болгарія, 11–13 травня 2006 р.). Рукопис дисертації обговорено на засіданнях кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Публікацій, в яких відображено різноманітні аспекти дисертаційного дослідження, нараховується тринадцять. З них п’ять – у фахових виданнях з історичних наук, що відповідають вимогам ВАК, одна – у співавторстві. Автор виступила в ролі укладача збірки документів з історії греко-болгарської колонії Тернівка, а саме – провела розшук серед документів Державного архіву Одеської області та технічне опрацювання видання Самаритаки Е. С., Уварова Е. А., Пригарин А. А., Станко В. Н. Терновка: документы и материалы по истории. (1792-1822). – Т.1. – Одесса, 2004. – 154 с.. Аналіз знайдених документів автор відобразила у колективній статті Самаритаки Е. С., Уварова Е. А., Пригарин А. А., Станко В. Н. Основание болгарской колонии Терновка // Там само. – С. 8-30..
Структура роботи обумовлена поставленими метою і завданнями. Відповідно до цього дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та літератури (354 позиції) і 12 додатків. Викладення матеріалу побудовано за проблемно-хронологічним принципом. У поданих у дисертації додатках у вигляді таблиць і графіків систематизовано кількісні відомості з архівних документів щодо демографічного й економічного розвитку греко-болгарських колоній. Це дозволило зробити узагальнення стосовно змін у процесах, які відбувалися в колоніях. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок, основної частини – 178 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, показано зв’язок роботи з науковими програмами, сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, хронологічні та територіальні межі, зазначено методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення, особистий внесок автора, подано відомості про апробацію одержаних результатів.
Перший розділ – “Термінологічний апарат, історіографія проблеми, джерельна база та методи дослідження” – складається з чотирьох підрозділів. У підрозділі 1.1. “Термінологічний апарат дослідження” подано роз’яснення понять, які використані автором. У підрозділі 1.2. “Історіографічна база дослідження” проаналізовані праці російських (ХІХ – початок ХХ ст.), радянських, сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Загалом, використана історіографічна база дозволяє розглянути історію вивчення зазначеної теми за трьома напрямками: 1) історіографія зовнішньої політики Російської імперії в умовах Східного питання; 2) історіографія грецької імміграції та створення грецьких міських громад; 3) історіографія колонізаційних процесів на півдні Російської імперії. У дисертації показано, як появу Східного питання у зовнішній політиці Росії та його розвиток було простежено радянськими істориками, серед яких Г. С. Гросул, І. С. Достян, О. І. Дружиніна, О. П. Маркова, А. Д. Новічев, А. М. Станіславська, А. В. Фадєєв Гросул Г. С. Дунайские княжества в политике России. 1774–1806. — Кишинев: Штиинца, 1975. — 222 с.; Достян И. С. Россия и Балканский вопрос. Из истории русско-балканских политических связей в первой трети ХІХ в. — М.: Наука, 1972.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: РОСІЙСЬКА “ПОЛІТИКА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА” ЩОДО ГРЕКІВ-ІММІГРАНТІВ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. (на матеріалах Херсонської губернії)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок