Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ МЕТАЛОПРОТЕЇНІВ І ГЛІКОКОН’ЮГАТІВ КРОВІ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ МЕТАЛОПРОТЕЇНІВ І ГЛІКОКОН’ЮГАТІВ КРОВІ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ

Назва:
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ МЕТАЛОПРОТЕЇНІВ І ГЛІКОКОН’ЮГАТІВ КРОВІ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,16 KB
Завантажень:
272
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СТАДНИК ОЛЬГА АНДРІЇВНА
УДК 618.3 – 06:616.155.194–092:612.318
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ
МЕТАЛОПРОТЕЇНІВ І ГЛІКОКОН’ЮГАТІВ КРОВІ
ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ
14.01.01 – акушерство та гінекологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Беседін Віктор Миколайович, Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дашкевич Валентина Євдокимівна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення екстрагенітальної патології
доктор медичних наук, доцент Сенчук Анатолій Якович, Медичний інститут Української асоціації народної медицини МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології
Захист дисертації відбудеться " 19 " червня 2001 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України (04050, м.Київ, вул Мануїльського, 8).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ, вул. Мануїль-ського, 8).
Автореферат розісланий “ 26 “ квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук Л.В.Квашніна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За-лі-зо-де-фі-ци-т-на ане-мія (ЗДА) вагітних – од-на з най-важливіших про-б-лем сучасного акушерства, яка становить понад 90% з усіх форм ане-мій (А.Я.Сенчук, 1996; Б.М.Венц-ковський і співавт., 1997; A.Looker et al., 1997). Частота ЗДА вагітних пос-тій-но зростає і се-ред ва-гі-т-них жі-нок в рі-з-них кра-ї-нах світу становить 21-83%, в Україні – 45-87%, а латентний де-фі-цит за-лі-за – 49-90% (М.М.Шехтман, 1995; В.Е.Дашкевич и соавт., 1997; Б.Ф.Мазорчук і співавт., 1999). ЗДА спричиняє невиношування, гіпоксію і гіпотрофію плода, гестози, передчасні роди, порушення гемостазу, є також фактором ризику іншої акушерської і перинатальної патології (С.С.Леуш, 1997; Л.В.Тимошенко, 1998; G.R.Meeks et al., 1987).
Однією з головних причин розвитку ЗДА, поряд з іншими чинниками, є дефіцит заліза, метаболізм якого забезпечується різними металогліко-протеїнами. При ЗДА вагітних досліджувались окремі металопротеїни (И.В.Гущин, 1990; U.Singhal, 1993; S.K.Payne et al., 1997), однак цілісне вивчення їх метаболізму не проводились. Значну роль у розвитку ЗДА мають імунологічні порушення в орга-нізмі вагітних (В.М.Беседин, 1990; Г.К.Степанковская и соавт., 1990; С.М.Фу-торный, 1997). Дослідження глікокон’югатів (ГК) крові дозволить розкрити окремі ланки патогенезу ЗДА вагітних та імунологічні взаємозв’язки матері і плода при цьому.
Гіпоксичний стан при ЗДА зумовлює розвиток ряду метаболічних порушень, зокрема, виявлено зниження активності окремих металоферментів антиоксидантного захисту (АОЗ), нагромадження продуктів ПОЛ, що спричиняє порушення структури і функцій еритроцитарних мембран (ЕМ) (А.Г.Ко-ломийцева и соавт., 1986; А.Х.Коган и соавт., 1990; Т.Т.Овчар, 1996; S.Hercberg, 1990). Глікопротеїни (ГП) і гліколі-піди еритроцитарних мембран, які виконують цілий ряд специфічних функцій (М.Хьюз, 1985; Р.Марри и сооавт., 1993; J.Carton, 1992) при ЗДА вагітних не досліджувались, а також вивчені не всі ланки системи АОЗ. Отже, комплексне дослідження обміну металопротеїнів, гліко-кон’югатів крові та еритроцитарних мембран, активності металоферментів різних ланок системи АОЗ є актуальним, оскільки це дозволить глибше розкрити патогенез ЗДА вагітних, удосконалити діагностику і розробити патогенетичну терапію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ МЕТАЛОПРОТЕЇНІВ І ГЛІКОКОН’ЮГАТІВ КРОВІ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок