Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ та властивості бензотриазоліл- ТА АрИлазонафтохінонів

СИНТЕЗ та властивості бензотриазоліл- ТА АрИлазонафтохінонів

Назва:
СИНТЕЗ та властивості бензотриазоліл- ТА АрИлазонафтохінонів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,69 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
РОМАНЮК Андрій Леонтійович
УДК 547.567
СИНТЕЗ та властивості бензотриазоліл-
ТА АрИлазонафтохінонів
02.00.03 – органічна хімія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Ганущак Микола Іванович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
професор кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Новіков Володимир Павлович,
Національний університет
“Львівська політехніка”,
завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
кандидат хімічних наук, доцент
Мельник Марія Василівна,
Івано-Франківська державна медична академія, доцент кафедри біохімії з курсом фізколоїдної та біоорганічної хімії
Провідна установа: Український державний
хіміко-технологічний університет,кафедра органічної хімії, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться 14 березня 2005 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, Львів, пл. Св. Юра 3/4, ауд. 240.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “12” лютого 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 35.052.01,
кандидат хімічних наук, доцент Скорохода В.Й.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Постійний інтерес до похідних 1,4-нафтохінону викликаний їх високою реакційною здатністю та різноманітними цінними властивостями. Сполуки цього класу відомі давно. Історично першим і досі головним є застосування хінонів як органічних барвників. В наш час хіноїдні сполуки використовують як барвники та люмінофори в кольоровій фотографії, електрофотографії, в оптичних квантових генераторах (лазерах), рідинно-кристалічних та фотохромних матеріалах, сцинтиляторах. Багато сполук, що мають хіноїдну структуру, виявляють біологічну активність. Серед них відомі вітаміни, лікарські, гербіцидні, фунгіцидні, рістрегулюючі препарати. Сполуки ряду хінонів використовують як аналітичні реагенти, модифікатори полімерів, фоторезистори, каталізатори реакцій. Галогено- та ціанохінони використовують в органічному синтезі як дегідруючі реагенти: 2,3-дихлоро-5,6-диціано-1,4-бензохінон є одним з найсильніших органічних окисників.
Не дивлячись на те, що властивості хіноїдних сполук досліджують ще з кiнця минулого столiття, є ряд нерозвязаних питань, якi ускладнюють спрямований синтез сполук цього класу. Зокрема, малодослiдженими є властивостi хiнонiв з гетероциклiчними фрагментами, а також хiнонiв з азогрупою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконувалась у рамках держбюджетних тем: ХО-55 Б “Закономірності каталітичних реакцій ароматичних солей діазонію з ненасиченими сполуками та їх синтетичне використання” (№ держреєстрації 0100U001460) та ХО-159 Б “Закономірності процесу металокомплексного каталізу в реакціях алкенів із солями діазонію” (№ держреєстрації 0103U001893).
Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи синтез, дослідження будови та властивостей бензотриазольних похiдних 1,4нафтохiнону, їхніх бензімідазоліл- і арилазоаналогів; вивчення властивостей та прототропних перетворень 2-гідрокси-3-арилазо-1,4-нафтохінонів; встановлення можливостей практичного застосування одержаних нових речовин.
Для досягнення мети передбачалось вирішити такі задачі:
ситезувати бензотриазольні похідні хінонів та дослідити їх в реакціях з нуклеофільними та електрофільними реагентами;
дослідити прототропні претворення 2-гідрокси-3-арилазо-1,4-нафтохінонів та продуктів їх циклізації з о-фенілендіаміном;
вивчити можливості практичного застосування одержаних речовин.
Об’єкт дослідження: реакції похідних 3-(бензотриазол-1-іл)-, 3-арилазо-1,4-нафтохінонів з нуклеофільними та електрофільними реагентами, їх будова та прототропні перетворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ та властивості бензотриазоліл- ТА АрИлазонафтохінонів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок