Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Назва:
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,53 KB
Завантажень:
495
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЛАВРІВ Оксана Ярославівна
УДК 349.2 (477)
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ
ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Спеціальність 12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науковий керівник —
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
ХУТОРЯН Наталія Миколаївна,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
ПИЛИПЕНКО Пилип Данилович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права;
кандидат юридичних наук, доцент
ЖЕРНАКОВ Володимир Володимирович,
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого,
завідувач кафедри трудового права.
Провідна установа —
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля,
кафедра правознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ.
Захист відбудеться 21 березня 2007 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юри-дичної академії України імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 70, м. Харків, 61024).
Автореферат розіслано 19 лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Рум’янцев
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Принципи є узагальнюючим відображенням змісту всієї галузі права, забезпечують єдність процесу його становлення, реалізації, охорони та вказують на тенденцію розвитку певної галузі в майбутньому.
У теорії права, незважаючи на численні дискусії, не вироблено досі єдиного ставлення ні до визначення поняття принципу, ні до розуміння його ролі в регулюванні суспільних зв’язків. Не є винятком і наука трудового права. В юридичній літературі як визначальне, базове поняття використовують терміни: “ідеї”, “начала”, “положення” з додаванням до них уточнювальних ознак: “вихідні”, “керівні”, “основоположні”, “основні” і т.п. Одні автори пов’язують ці поняття з необхідністю закріплення в правових нормах, інші – ні. Усі ці обставини зумовлюють необхідність ґрунтовного тлумачення принципів трудового права та визначають актуальність дисертаційного дослідження.
Проблема принципів трудового права все ще залишається однією з найбільш дискусійних у теорії трудового права. Наявність чималої кількості різноманітних принципів трудового права є ознакою неналежного дослідження цього питання. У галузевій літературі (радянській, зарубіжній, вітчизняній) не вироблено єдиного підходу до визначення та системи принципів трудового права.
Сучасний стан розвитку наукових досліджень характеризується переходом від позитивістської теорії права до природно-правової теорії. Концептуально протилежна теорія походження права зумовлює кардинально новий підхід науковців до визначення поняття, змісту, правової природи принципів права. Все це викликає необхідність дослідження системи принципів з урахуванням нових досягнень теорії права та галузевих наук.
Питання принципів права у радянській правовій науці розглядались у наукових працях із загальної теорії права, зокрема, С.С. Алексєєва, М.І. Байтіна, Д.А. Керімова, Є.А. Лукашової, П.М. Рабіновича, Р.О. Хал-фіної, Л.С. Явича та теорії трудового права – Р.З. Лівшиця, В.І. Нікітінського, Ю.П. Орловського, В.І. Прокопенка, О.В. Смирнова та ін.
Вийшла друком фундаментальна праця А.М. Колодія, де автор досліджує принципи права в умовах громадянського суспільства та правової держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок