Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,35 KB
Завантажень:
267
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
СТОЛЯРОВА Тетяна Олександрівна
УДК: 378.147.111
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України, м. Умань.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Коберник Олександр Миколайович,
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини, Інститут природничо-
математичної та технологічної освіти, директор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Кулик Євген Володимирович,
професор кафедри педагогічних технологій,
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка;
кандидат педагогічних наук, доцент
Ковальов Юрій Геннадійович,
завідувач кафедри теорії і методики технологічної та професійної освіти,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського.
Захист відбудеться “18” червня 2008 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32).
Автореферат розісланий “___” __________ 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасна вища освіта, як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, має забезпечити підготовку активного, самостійного, творчого фахівця, здатного до постійного пошуку нестандартних способів вирішення будь-якого виробничого завдання, використання досягнень науково-технічного прогресу, реалізації та самореалізації своїх сутнісних сил у різних видах діяльності. Природно, що створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного громадянина України визначається Конституцією України, законодавчими документами про освіту як пріоритетне завдання держави.
В умовах реформування вищої педагогічної школи, впровадження багаторівневої підготовки педагогічних кадрів відповідно до Болонської декларації особливої актуальності набуває проблема модернізації підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Саме тому проблеми формування творчої активності вчителя, його професіоналізму стають дедалі більш значимими у теорії і практиці професійної підготовки майбутніх педагогів. Українська загальноосвітня школа потребує педагога з високим рівнем творчої активності, фахової майстерності, здатного до саморозвитку і навчання упродовж життя.
Необхідність формування творчої активності майбутніх учителів у їхній професійній підготовці зумовлена, насамперед, істотними змінами освітньої парадигми, що полягає в утвердженні ідей особистісно зорієнтованого навчання і виховання підростаючого покоління, у новому баченні завдань, що покладаються на вчителя, в кардинальних змінах його просвітницьких і виховних функцій, оскільки школа із суто педагогічного середовища перетворюється у відкриту для навколишнього світу систему.
Отже, розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя має не тільки освітньо-культурне, а й соціально-політичне значення, оскільки йдеться про професійну переорієнтацію учителя від просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії.
Проблема формування творчої активності майбутнього вчителя знайшла своє відображення в численних психолого-педагогічних дослідженнях. Окремі аспекти формування творчої активності учителя обґрунтовували В.Андрієвська, Ю.Бабанський, В.Загвязинський, М.Ломонова, Л.Лузіна, О.Піскунов, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок