Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРЯМий ТЕМПЛАТНий СИНТЕЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 3D-МЕТАЛІВ

ПРЯМий ТЕМПЛАТНий СИНТЕЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 3D-МЕТАЛІВ

Назва:
ПРЯМий ТЕМПЛАТНий СИНТЕЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 3D-МЕТАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,94 KB
Завантажень:
470
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШЕВЧЕНКО ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
УДК 546.56’74’73’71’47’+547.415+547.28
ПРЯМий ТЕМПЛАТНий СИНТЕЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 3D-МЕТАЛІВ
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Кокозей Володимир Миколайович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач лабораторії НДЧ
Офіційні опоненти: | член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Пехньо Василь Іванович,
Інститут загальної та неорганічної хімії
імені В.І. Вернадcького НАН України, м. Київ,
завідувач відділу хімії комплексних сполук


кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
Трачевський Володимир Васильович,
Технічний центр НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник відділу фізики
Провідна установа: | Інститут фізичної хімії
імені Л.В. Писаржевського НАН України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “31” жовтня 2005 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 60, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “13” вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради | Олексенко Л.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з переваг темплатного синтезу, який широко ви-користовується для одержання координаційних сполук, є можливість отримання комплексів з лігандами, які не утворюються в умовах традиційних методів син-тезу. В той же час, одержання гетерометалевих комплексів, які все більше приверта-ють увагу своїми електронними, електрохімічними, магніт-ними, ка-та-літич-ними та біологічними властивостями, за допомогою реакцій темплатного син-тезу є складним та багатостадійним.
Попередні дослідження показали, що проведення традиційних темплатних реакцій в умовах прямого синтезу відкриває можливість створення нового наукового напрямку – "Прямий темплатний синтез гетерополіядерних комплекc-ів". Принциповим питанням його розвитку є з'ясування умов утворення та складу комплексів в залежності від вибраної пари металів, природи лігсонів та розчинника. Таким чином, актуальність дослідження полягає в розробці нових підходів до синтезу гетерометалевих комплексів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний на-прямок досліджень пов'язаний з тематичним планом науково-дослідних робіт Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка: “Синтез та до-сліджен-ня гетерометалевих комплексів, що виявляють протипухлинну дію” (№ Держреєстрації 0102U000412), та прое-кт-ом № 03-51-4532 “Поліметалічні комплекси як молекулярні наномагніти та нові гомогенні каталізатори” за програмою INTAS.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – запропонувати новий підхід до синтезу гетерометалевих комплексів 3d-металів, показати його переваги та перспективи подальшого розвитку.
Об'єкт дослідження – утворення гетерометалевих комплексів 3d-металів в умовах прямого темплатного синтезу за участю етилендіаміну, моноетаноламіну та N-(2-гідроксиетил)-етилендіаміну.
Предмет дослідження – умови утворення, будова та властивості гетеро-метале-вих комплексів 3d-металів з продуктами темплатної конденсації.
Методи дослідження – хімічні та фізико-хімічні методи дослідження (атомно-абсорбційний аналіз, мас-, ІЧ-, ЯМР- та електронна спектроскопії, кондукто-метрія, магнетохімія та рентгеноструктурний аналіз).
Наукова новизна одержаних результатів. Показано, що проведення традиційних темплатних реакцій кон-денса-ції в умовах прямого синтезу відкриває новий підхід до одержання гетеро-металевих комплексів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПРЯМий ТЕМПЛАТНий СИНТЕЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 3D-МЕТАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок