Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії

Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії

Назва:
Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
Шишкіна Олена Олександрівна
УДК 378+371.124: 54
Формування системи понять про будову речовини
в процесі фахової підготовки вчителя хімії
13.00.02 – теорія та методика навчання хімії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Буринська Ніна Миколаївна,
Інститут педагогіки АПН України,
головний науковий співробітник
лабораторії хімічної і біологічної освіти.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Максимов Олександр Сергійович,
Мелітопольський державний
педагогічний університет,
завідувач кафедри неорганічної хімії
та методики викладання хімії;
кандидат педагогічних наук, доцент
Лукашова Ніна Іванівна,
Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя,
доцент кафедри хімії.
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
кафедра хімії, Міністерство освіти і науки
України, м. Тернопіль.
Захист відбудеться „14” квітня 2006 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.053.11 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий „__6__” березня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.О. Постернак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Зміни, які відбуваються сьогодні в суспільстві, спричинили появу середніх закладів, що різняться метою, змістом і формами організації навчально-виховного процесу. Це вимагає сучасного бачення професійної підготовки фахівців у педагогічних університетах і потребує нових підходів до розробки змісту, ефективних форм і методів навчання, впровадження у навчальний процес інноваційних технологій.
Теоретичні проблеми професійної підготовки та формування особистості вчителя знаходять своє відображення у працях О.А. Абдуліної, С.І. Архангельського, І.А. Зязюна, В.О. Сластьоніна, І.М. Богданової та ін. Методиці навчання майбутніх учителів присвячені публікації А.П. Авдєєнко, А.М. Алексюка, В.І. Бондаря, С.У. Гончаренка, В.А. Козакова, О.Г. Ярошенко та ін.
У становленні майбутнього фахівця значну роль відіграє сформованість поняттєвого і термінологічного апаратів, оскільки система понять, яка формується у процесі пізнання природи, складає основний зміст знань про Всесвіт. Важливе місце в цій системі посідає поняттєвий апарат хімічної науки. Вивчення навчально-методичної літератури з хімії, монографій, наукових періодичних хімічних видань дає підстави стверджувати, що особливе місце в системі хімічних знань займають знання про будову речовини. Без них неможливо усвідомити причини різноманітності речовин, їх фізичні й хімічні властивості, особливості явищ і перетворень, які відбуваються навколо. Тому формування системи понять про будову речовини має істотне значення у процесі підготовки майбутніх учителів хімії.
Методичні підходи до формування понять про будову речовини розкриті в працях Н.М. Буринської, Л.П. Величко, Л.С. Гузея, Л.А. Липової, Н.М. Каменецької, Ю.В. Ходакова, Г.П. Хомченка, Н.Н. Чайченко, А.І. Шаповалова, Г.І. Шелінського, О.Г. Ярошенко. Проте аналіз цих робіт показує, що більшість з них стосується шкільної хімічної освіти.
Вивчення розробок і рекомендацій, присвячених вивченню будови речовини у вищій школі, показує відсутність єдиного підходу у визначенні критеріїв відбору відомостей з будови речовини для майбутніх учителів хімії (З.О. Решетова, О.М. Соколовська, В.М. Шабарин). Вченими досліджуються особливості викладання окремих тем з будови речовини (Н.І. Семеньковою– з вивчення періодичного закону і періодичної системи Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок