Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПРАВОПОРУШНИКА

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПРАВОПОРУШНИКА

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПРАВОПОРУШНИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,76 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ГАРЬКАВЕЦЬ Сергій Олексійович
 
 
УДК 159.98:343.221(043.3)
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПРАВОПОРУШНИКА
19.00.06 - юридична психологiя
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологiчних наук
Харкiв – 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Національному унiверситетi внутрiшнiх справ, Міністерство внутрішніх справ України.
Науковий керiвник: кандидат психологiчних наук, професор Землянська Олена Володимирівна, Національний унiверситет внутрiшнiх справ МВС України, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії "Соціальна та психологічна робота в ОВС".
 
Офiцiйнi опоненти: доктор психологічних наук, професор Яковенко Сергій Іванович, Київський інститут внутрішніх справ МВС України, начальник кафедри юридичної психології; доктор юридичних наук, професор Венедиктов Валентин Семенович, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС, при Національному університеті внутрішніх справ МВС України, начальник.
Провідна установа Інститут соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України, м. Київ.
Захист вiдбудеться 15.09.2001 року о 10 годині на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 64.700.04 при Національному унiверситетi внутрiшнiх справ за адресою: 61080, м. Харкiв, проспект 50-рiччя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бiблiотецi Національного унiверситету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харкiв, проспект 50-рiччя СРСР, 27.
Автореферат розісланий 26.07.2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат психологічних наук, доцент Тiмченко О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Зміни, які в останній час відбулися в суспільстві, торкнулися не лише його фундаментальних засад, але і якісно змінили особистість. Унаслідок виникнення принципово нових мотиваційно-потребних систем зазнала суттєвих змін її система цінностей. Поряд із цим у суспільстві набули розвитку кризові явища, які спричинили зростання асоціальних проявів особистості, виникнення різноманітних девіантних та делінквентних форм поведінки, що обумовлює необхідність вивчення цієї проблеми.
Система цінностей особистості, яка для останньої є важливим регулятором поведінки й соціалізуючим чинником життєдіяльності, має достатньо багатий досвід вивчення як у вітчизняній (Б.Г.Ананьєв, Б.С.Братусь, Ю.А.Васильєва, О.К.Дусавицький, О.М.Леонтьєв, Д.О.Леонтьєв, Л.М.Смирнов, О.Б.Фанталова, В.А.Ядов та інші), так і в зарубіжній психології (А.Маслоу, В.Франкл, С.Шварц та інші). Поглибленого розвитку набуло вивчення ціннісно-смислової сфери особистості з анормативною, девіантною та делінквентною поведінкою (Ю.М.Антонян, К.Є.Ігошев, О.Р.Ратінов, Г.Ф.Хохряков, С.І.Яковенко та інші) та самої особистості правопорушника, у тому числі й неповнолітнього (М.І.Єнікєєв, О.П.Закалюк, В.Ф.Пірожков, О.П.Сєвєров та інші).
Проблематика цінностей є однією з пріоритетних у психології особистості, й особливо сьогодні, коли девальвування старих і культивування нових ціннісних орієнтирів загострюють проблему відповідності новоутворень загальнолюдським уявленням. Пошук можливості будування нормативної, просоціально-орієнтованої ціннісної свідомості й виведення її зі стану дезадаптації до умов навколишньої дійсності є ключовим у розв'язанні даної проблеми.
У своїй роботі ми керувалися основними положеннями теорії В.Франкла, його концепцією екзистенціального аналізу та логотерапії. При цьому особливості системи цінностей правопорушника розглядалися нами у зв'язку з ранніми етапами формування його світогляду.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрямок дослідження пов'язаний з тематичними планами, які затверджено МВС України за розділом "Психологія" та зв'язаний з реалізацією "Комплексного плану поліпшення роботи та подальшого розвитку служби психологічного забезпечення МВС України на 2000 – 2003 рр.", з пріоритетними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідницьких установ МВС України на період 1995 – 2000 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПРАВОПОРУШНИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок