Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛIК І АНАЛІЗ ЗАТРАТ В ХЛIБОПЕКАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВАХ

ОБЛIК І АНАЛІЗ ЗАТРАТ В ХЛIБОПЕКАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ОБЛIК І АНАЛІЗ ЗАТРАТ В ХЛIБОПЕКАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,13 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГIВЛI
ФАДЄЄВА ГАННА МИКОЛАЇВНА
УДК 657.471.1.012:664.61
ОБЛIК І АНАЛІЗ ЗАТРАТ В ХЛIБОПЕКАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВАХ
Спецiальнiсть 08.06.04. – Бухгалтерський облiк, аналiз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата економiчних наук
Харкiв – 2003
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Харкiвському державному унiверситетi харчування та торгiвлi Мiнiстерства освiти i науки України.
Науковий керiвник кандидат економiчних наук, професор
Оспiщев Вiктор Iванович,
Харкiвський державний унiверситет харчування та
торгiвлi, проректор з наукової роботи,
професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Офiцiйнi опоненти: доктор економічних наук, професор
Сук Леонід Кіндратович,
Національний аграрний університет Кабінету
Міністрів України, професор кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Редько Олександр Юрійович,
Державна академія статистики, обліку та
аудиту Держкомстату України,
професор Національного центру обліку та аудиту
Провiдна установа: Інститут аграрної економіки Української академії
аграрних наук, відділ обліку та аудиту
Захист відбудеться “ 27 ” червня о 14 00 на засiданнi спецiалiзованої вченої ради в Харкiвському державному унiверситетi харчування та торгiвлi за адресою:
61051, Харкiв-51, вул. Клочкiвська, 333.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Харкiвського державного унiверситету харчування та торгiвлi за адресою:
61051, Харкiв-51, вул. Клочкiвська, 333.
Автореферат розiсланий “ 26 ” травня 2003 року.
Вчений секретар
Спецiалiзованої вченої ради А.П. Грiнько
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть теми. Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується динамізмом та якісними змінами в управлінні виробничим процесом. Виникає необхідність кореневої зміни господарського механізму та економічної роботи підприємства, що вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення організації та методики обліку й аналізу затрат.
В умовах ринкових відносин важливе місце у процесі обліку та аналізу відводиться оптимізації рівня затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Рішення цієї проблеми має особливе стратегічне значення для хлібопекарських підприємств, оскільки за умови ефективного використання виробничих ресурсів можливий прискорений розвиток підприємств і досягнення високих результатів діяльності. Проте проблема забезпечення ефективної діяльності хлібопекарських підприємств вимагає додаткових досліджень, зокрема, зясування теоретичних і практичних аспектів раціональної організації обліку й аналізу затрат і калькулювання собівартості продукції.
Вирішення завдань вдосконалення методики бухгалтерського обліку затрат вимагає постійного контролю та аналізу за використанням ресурсів хлібопекарського підприємства. Тому, з метою підвищення ефективності діяльності підприємства особливе значення має вибір правильних і обґрунтованих управлінських рішень на основі організації збору, формуванні та оцінки інформації про затрати. Вирішення цієї проблеми дозволить вийти на новий рівень побудови та організації бухгалтерського обліку затрат, підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні підприємством.
В економічній літературі теоретичним і практичним проблемам витрат та калькулювання собівартості продукції приділяється велика увага в роботах М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, В.І. Оспіщева, Н.М. Ткаченко, В.І. Петрової, М.С. Пушкаря, Л.К. Сука, М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої та ін.
Разом із тим вивчення наукових праць і практика господарської діяльності свідчать про те, що і досі залишаються дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово важливих питань, пов’язаних з обліком, аналізом і прогнозуванням затрат хлібопекарських підприємств потребують суттєвого вдосконалення.
Недостатнє теоретичне дослідження проблеми обліку затрат та калькулювання собівартості продукції у хлібопекарських підприємствах, їх практична значущість у забезпеченні беззбиткової та рентабельної діяльності визначили вибір теми дисертації, її мету, завдання і напрямки досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ОБЛIК І АНАЛІЗ ЗАТРАТ В ХЛIБОПЕКАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок