Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ОКСИДУ СИЛІЦІЮ, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА КАТІОНООБМІННИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ

ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ОКСИДУ СИЛІЦІЮ, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА КАТІОНООБМІННИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ

Назва:
ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ОКСИДУ СИЛІЦІЮ, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА КАТІОНООБМІННИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,47 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ДРОЗДОВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 543.544:543.062:543.541.183
ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ОКСИДУ СИЛІЦІЮ, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА КАТІОНООБМІННИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ
02.00.02. – аналітична хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент
Наджафова Оксана Юріївна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри аналітичної хімії
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
Трохимчук Анатолій Костянтинович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
провідний науковий співробітник
кафедри неорганічної хімії
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Пшинко Галина Миколаївна,
Інститут колоїдної хімії та хімії води
імені А. В. Думанського НАН України,
старший науковий співробітник
відділу радіохімії та екології
Захист відбудеться 26 травня 2008 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, ВХА.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 23 квітня 2008 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. В. Іщенко 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розробка нових аналітичних форм та матеріалів для селективного визначення мікрокомпонентів у складних матрицях, зокрема, при-род-них, біологічних, харчових об’єктах та одержання на їх основі чутливих елементів оп-тичних та електрохімічних сенсорів – важливе завдання сучасної ана-літичної хімії. Одним з перспективних матеріалів в цьому плані є модифіко-ва-ний оксид силі-цію (SiO2). Обмеженнями відомих методів модифікування SiO2 є складність синтезу у разі ковалентного прищеплення, вузький вибір модифікаторів та їх вимивання з поверхні при застосуванні методів адсорбції або імпрегнування. Низько-температурне золь-гель модифікування – один з перспективних методів модифі-кації силіка-гелів безпосередньо у процесі їх синтезу, що знаходить застосування в аналітичній практиці про-тягом останніх 15 років. До його переваг відносять: простоту синтезу, широкий вибір реагентів-моди-фіка-торів, включаючи біомолекули, можливість впливати на однорідність розподілу часточок мо-ди-фі-катора в об’ємі сорбенту та на текстурні параметри самої поверхні, а також різнома-ніт-ність форм про-дукту, а саме: порошки, волокна, монолітне скло, тонкі плівки тощо. Ос-танні можна наносити на поверхні різного типу, що важливо при розробці сенсорних елементів.
Золь-гель модифікування перспективно проводити у присут-ності молекул-темплатів, а саме, поверхнево-активних речовин (ПАР), що від-кри-ває широкі можливості синтезу матеріалів з наперед заданими хіміко-аналі-тич-ни-ми параметрами. Введення поліелектролітів (ПЕ) в золь оксиду силіцію доз-во-ляє застосовувати отримані продукти для концентрування і визна-чення проти-леж-но заряджених іонів та модифікування сорбентів органічними аналітичними реагентами протилежного заряду. У роботі поєднано обидва напрямки вдосконалення золь-гель модифікованих плівкових пок-риттів, а саме: використання сумішей ПАР та ПЕ у процесі синтезу сорбенту.
На сьогодні дані стосовно впливу різних чинників (зокрема, типу, концентрації ПАР і ПЕ) на хіміко-аналітичні параметри плівкових покриттів і перспективи їх застосування у спектрофотометричному та вольтамперометричному методах аналізу потребують більш детальної систематизації. З іншого боку, такі композитні покриття відкривають нові можливості визначення неорганічних, органічних іонів та розширюють перспективи застосування біомолекул в аналізі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ОКСИДУ СИЛІЦІЮ, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА КАТІОНООБМІННИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок