Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Назва:
АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,67 KB
Завантажень:
121
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ
ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
ПРИЛЕПІШЕВА Юлія Анатоліївна
УДК 930.2:930.25(477) “19”
АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
(19461991)
07.00.06 Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
БОРЯК Геннадій Володимирович,
Голова Державного комітету архівів України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КАЛАКУРА Ярослав Степанович,
кафедра архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук,
МИЩАК Іван Миколайович,
науковий співробітник служби інформаційно-
аналітичного забезпечення органів державної
влади Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ спеціальних історичних дисциплін
Захист відбудеться “29” травня 2003 р.о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятитель-ська, ).
Автореферат розісланий “22” квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. О. Песчаний


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Українська археографія має власну історію, давні традиції, значну історіографію. Проте і досі відсутнє комплексне дослідження історії розвитку цієї дисцип-ліни з аналізом науково-видавничої діяльності архівних установ та інших наукових інституцій в Україні; репертуару опублікованих документів і пам’яток; наукової цінності видань з точки зору рівня археографічної підготовки, повноти й об’єктивності висвітлення проблематики; теоретичних і методичних здобутків українських археографів. Від дослідження історії її розвитку певною мірою залежить подальше розроблення теоретичних проблем, серед яких потребують вивчення передусім питання предмета археографії, її методу, функціонального зв’язку з іншими джерело-знавчими дисциплінами, розроблення науково обґрунтованої типології документальних видань. Сьогодні це має вирішальне значення для подальшого вдосконалення методики публікації джерел.
Глибоке вивчення історії розвитку української археографічної думки дає можливість дослі-дити конкретні історичні умови складання категоріального апарату, теорії й методики публікації історичних джерел. Історія археографічної діяльності це один з показників рівня розвитку сучасної культури. Вона варта уваги і з точки зору з’ясування особливостей поширення історич-них знань, оприлюднення документальних джерел, формування суспільної свідомості тощо.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Серед основних напрямів діяльності та виконуваних нині науково-дослідних тем Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України дана тема дисертації співвідноситься з кількома з них, зокрема “Історико-археографічні та архівознавчі дослідження в Україні у ХІХХХ ст.” (№ .2.7.22), а також темами Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, передусім “Нариси історії архівної справи в Україні” (колективна монографія) (№ 196V016395).
Мета дослідження. Враховуючи відсутність спеціальних узагальнюючих праць із дослід-жуваної проблеми, на основі критичного розгляду значної кількості різноманітних джерел поставлена мета розкрити процес відновлення та подальшого розвитку археографічної діяльності архівних установ у 19461991 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок