Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПОЖИВЧИЙ БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

СПОЖИВЧИЙ БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Назва:
СПОЖИВЧИЙ БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,48 KB
Завантажень:
216
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Кудряшов Сергій Васильович
УДК 336.77
СПОЖИВЧИЙ БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ:
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ірпінь – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Савлук Михайло Іванович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
професор кафедри банківської справи
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор Шульга Наталія Петрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри банківської справи
кандидат економічних наук, доцент Версаль Наталія Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
Захист відбудеться „_____” __________ 2007р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.885.01 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.
Автореферат розісланий „____” _________2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор С.В.Онишко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток банківського кредитування в сучасних умовах є необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської системи та забезпечення економічного зростання. Українські банки опинилися в умовах жорсткої конкуренції як з боку іноземних, так і вітчизняних банків. Швидка зміна умов функціонування, гостра потреба в нарощуванні капіталу за рахунок власних доходів, відкритість зовнішньому середовищу спонукають банки до постійного розширення сфери і вдосконалення механізмів кредитування, в тому числі споживчого кредиту.
В останні роки в Україні спостерігається швидке зростання обсягів кредитування фізичних осіб. З 2003 по 2007 роки сума виданих банківських споживчих кредитів зросла на 2371 %. При цьому обсяги надходження коштів населення до банків у вигляді депозитів збільшилися лише на 553 %. Загострилася проблема залучення заощаджень населення до інвестування реального сектора економіки.
Споживче кредитування є одним з основних видів діяльності банків, що забезпечує їх стабільну прибутковість. Кредитування юридичних осіб є надто ризикованим. Проте різкий ухил банків у бік споживчого кредитування не знімає проблеми кредитних ризиків.
Розвиток споживчого кредитування є важливою умовою забезпечення стійкого зростання не тільки банківської системи, а й економіки в цілому. Від нього залежить розвиток багатьох галузей виробництва та реалізація їх кінцевої продукції. Разом з тим це загострює проблему збалансованості товарних ринків, оскільки попит формується не тільки за рахунок поточних доходів, а й заощаджень населення.
Аналізу проблем споживчого кредитування приділяється належна увага в економічній літературі. Теоретичну базу дослідження в Україні становлять праці провідних вітчизняних науковців: М. Алексеєнка, А. Демківського, А. Ковальчука, В. Лагутіна, А. Мороза, М. Пуховкіної, М. Савлука та науковців інших країн : А. Ковальової, А. Казимагомедова, О. Лаврушина, В. Леонтьєва, Н. Радковської, В. Саутенкова та ін.
Разом з тим бракує ґрунтовних комплексних досліджень щодо розвитку споживчого банківського кредиту в Україні в сучасних умовах, особливо присвячених питанням управління цим видом кредиту, його ресурсного забезпечення та ефективності.
Актуальність зазначених проблем, недостатній рівень вивчення теоретичних і практичних питань функціонування та розвитку споживчого банківського кредиту в Україні обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СПОЖИВЧИЙ БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ: РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок